Výrobní a provozní management

Cílem výuky předmětu výrobního managementu je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy budování produktivního výrobního a provozního systému podniku. Předmět využívá celosvětové filozofie a pokrokové standardy. Předmět rovněž vhodně propojuje problematiku řízení provozních a výrobních systémů s tvorbou výrobních strategií a výrobním plánováním, prognózováním, řízením neproduktivních zásob a agregátním rozvrhováním. Seznamuje studenty s možnostmi implementací systémů Lean six sigma managementu jako nástroje TQC. Projektuje celosvětově uznávané metodologie automobilového průmyslu do podmínek běžných českých malých a středních podniků. Učí studenty zvládat výrobní a provozní management produktivním a praktickým způsobem. Studenty seznamuje se základy konstrukční a technologické přípravy inovací produktů. Rozvíjí technické znalosti studentů, které seznamuje s nejnovějšími inovacemi výrobních technologií. Zároveň studenty učí důležitým manažerským dovednostem. Získané znalosti jsou dobře uplatnitelné při řešení praktických problémů v diplomových pracích i při zaměstnání nejen v průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů. Zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.

Hlavní témata

 1. Cíl VMNG, současné trendy, prognózování poptávky.
 2. Podnikatelský přístup k VMNG, rozpis agregátního plánu výroby.
 3. Řízení zásob – výchozí poznatky + EOQ.
 4. Řízení zásob ROP.
 5. Řízení zásob – FOI + jednoduché zásobovací modely.
 6. Současné rozvojové filozofie a metody VMNG.
 7. Total productive maintenance, výpočet Kanbanů, OEE.
 8. Plánování materiálových požadavků, metody zvyšování produktivity.
 9. Rozvrhování výroby a řazení zakázek.
 10. Projektování výrobních linek, finanční řízení ve výrobě.
 11. Úplné řízení jakosti, souhrnné výrobní plánování.
 12. Zavádění nové výroby a logistika.
 13. Vývoj k CIM (Computer Integrated Manufacturing).