Základy bankovnictví

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií v oblasti finančních služeb, s centrálním a komerčním bankovnictvím v ČR a s principy fungování obchodních bank, jakož i se strukturou bankovního trhu v ČR.

Předmět poskytne studentům počáteční orientaci v českém bankovním prostředí. Umožní studentům pochopit vztahy mezi centrálním a komerčním bankovnictvím v ČR. Důraz je kladen na osvojení si základních principů fungování komerčních bank, na jejich majetkovou a zdrojovou strukturu, na jejich rentabilitu, bezpečnost a likviditu a na specifika jako je bankovní tajemství, praní špinavých peněz apod. Dále studenti získají i praktické znalosti z oblasti vývoje a aktuální struktury finančního a bankovního sektoru v ČR.

Osnova:

 1. Vznik a novodobý vývoj bankovnictví v ČR
 2. Finanční trhy a bankovní systémy
 3. Centrální bankovnictví, měnová politika a funkce ČNB
 4. Licencování a regulace obchodních bank, dohled nad obchodními bankami
 5. Typy a činnosti univerzálních a specializovaných bank
 6. Struktura subjektů finančního sektoru v ČR
 7. Struktura bankovního sektoru v ČR a jeho výsledky
 8. Charakteristické rysy bilance obchodní banky
 9. Rentabilita a likvidita obchodní banky
 10. Bezpečnost a rizika bankovního podnikání
 11. Bankovní tajemství, praní špinavých peněz, ochrana spotřebitele
 12. Charakteristické rysy bankovních produktů a služeb a jejich základní kategorie