Základy bankovnictví

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií v oblasti finančních služeb, s centrálním a komerčním bankovnictví v ČR, a principy fungování obchodních bank, jakož i se strukturou bankovního trhu v ČR.

Předmět poskytne studentům počáteční orientaci v českém bankovním prostředí. Umožní studentům pochopit vztahy mezi centrálním a komerčním bankovnictvím v ČR. Důraz je kladen na osvojení si základních principů fungování komerčních bank, na jejich majetkovou a zdrojovou strukturu, na jejich rentabilitu, bezpečnost a likviditu a na specifika jako je bankovní tajemství, praní špinavých peněž apod. Dále studenti získají i praktické znalosti z oblasti vývoje a aktuální struktury finančního a bankovního sektoru v ČR.

 

Osnova:

Vznik a novodobý vývoj bankovnictví v ČR

Finanční trhy a bankovní systémy

Centrální bankovnictví, měnová politika a funkce ČNB

Licencování a regulace obchodních bank, dohled nad obchodními bankami

Typy a činnosti univerzálních a specializovaných bank

Struktura subjektů finančního sektoru v ČR

Struktura bankovního sektoru v ČR a jeho výsledky

Charakteristické rysy bilance obchodní banky

Rentabilita a likvidita obchodní banky

Bezpečnost a rizika bankovního podnikání

Bankovní tajemství, praní špinavých peněz, ochrana spotřebitele

Charakteristické rysy bankovních produktů a služeb a jejich základní kategorie