Základy práva

V rámci předmětu se studenti budou obeznamovat se základními poznatky právní vědy. Student se obeznámí s problematikou právních systémů, práva jako hodnotového systému, strukturou právní normy, její aplikací a interpretací, a to v souvislosti s existencí právních institutů a právních odvětví.

Obsah předmětu:

 1. Právní systém – teoretický a komparativní přístup
 2. Právní prameny – formální a materiální
 3. Kontinentální a angloamerický právní systém
 4. Islamské právo
 5. Právní norma, struktura, aplikace a interpretace
 6. Právní regulace osob
 7. Právní regulace věcí
 8. Právní regulace rodinných vztahů
 9. Právní regulace dědických vztahů
 10. Právní regulace smluv
 11. Právní regulace odpovědnosti
 12. Mezinárodní a evropské právo