Základy vizualizace

Cíle předmětu:

Studenti zjistí, jak fungují vizualizace a čeho jsme schopni pomocí nich dosáhnout. Budou schopni pochopit postupy, které je nutné v rámci vizualizace dodržet, aby posluchač nebo divák pochopil, co se snaží tvůrce sdělení vyjádřit. Studenti budou umět popsat, čeho je vhodné se vyvarovat, pokud nechceme diváky, účastníky např. prezentace nebo komunikační výměny zmást nebo prezentovat zavádějícím způsobem. Po absolvování předmětu budou vědět, co potřebují k tomu, aby mohli dobře prezentovat data. Budou umět popsat, jaká pravidla je třeba dodržet při vizualizaci dat, jaký typ grafu zvolit. Budou znát moderní nástroje pro tvorbu vizuálně zajímavých prezentací. Studenti si osvojí dovednosti potřebné pro zefektivnění svých prezentací z hlediska vizualizace, budou schopni demonstrovat své návrhy a data pomocí vhodné vizualizace.

Osnova:

 1. Úvod do problematiky, základní pojmy, představení vývoje dané problematiky, základy vizualizace
 2. Síla a dopady vizualizace, vlivy, role posluchače, diváka, cílové skupiny, odlišnosti generací
 3. Data storytelling, principy, pravidla, rizika
 4. Principy výběru správné vizualizace v kontextu cíle vizualizace, kritická místa
 5. Příklady aktuální praxe vizualizace dat, zhodnocení, doporučení, řízená moderovaná diskuze ke konkrétním příkladům z praxe vizualizace dat, reportů, projektů, námětů, myšlenek apod.
 6. Zadání společného projektu, brainstorming, výběr tématu, první část společné týmové diskuze, práce na přípravě skupinového projektu návrhu vizualizace
 7. Nástroje pro tvorbu vizualizací I – ukázky, výhody, nevýhody
 8. Nástroje pro tvorbu vizualizací II – ukázky, výhody, nevýhody
 9. Demonstrace vybraných nástrojů pro tvorbu vizualizací, kritické skupinové zhodnocení využití vybraného nástroje vizualizace, prezentace výstupů analýzy vybraného nástroje
 10. Zajímavosti a nové trendy v audiovizuálním zobrazování, příležitosti a hrozby, rozbor na konkrétních příkladech z praxe, doporučení odborníků z praxe ve vizualizacích v ČR i zahraničí
 11. Prezentace týmového projektu, představení návrhu vizualizace vybraného tématu I
 12. Prezentace týmového projektu, představení návrhu vizualizace vybraného tématu II