Zdravotní politika, zdravotní systémy a instituce

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta se zdravotní politikou v České republice a zdravím obecně. Vysvětlit studentům základní terminologické pojmy a vnést jejich pohled do zdravotnictví. Dále podrobně představit zdravotnické systémy, jejich typy, rozdělení, funkce a možnosti úhrady zdravotnické péče v ČR a v zahraničí, vč. jeho vzniku, zániku a veškerých práv pacienta. Předmět se bude věnovat např. řízení nákladů, manažerskému účetnictví, tvorbě finančních analýz a řešení problematiky účetnictví. Součástí bude i pohled do personalistiky a vzdělávání, které je úzce specifické pro zdravotnická povolání.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se budou umět orientovat v možnostech zdravotního pojištění a jeho plnění v rámci veřejného pojištění, funkcí ministerstva zdravotnictví a k němu přidružených organizacích v přímé působnosti.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Zdravotní politika – pojetí, význam zdravotnictví a determinanty zdraví.
   
 2. Zdravotnické systémy a jejich rozdělení – srovnání zdravotnických systémů,
   
 3. Způsoby úhrady zdravotnické péče – typy zdravotnických systémů vč. jejich srovnání, trh zdravotních služeb, právní úprava a fungování veřejného pojištění v ČR, právní normy fungování zdravotní pojišťovny v zahraničí.
   
 4. Zdravotnické pojišťovny – rozdělení, právní normy fungování zdravotní pojišťovny v zahraničí
   
 5. Ministerstvo zdravotnictví a organizace v jeho přímé působnosti – český inspektorát lázní a zřídel, inspektorát omamných a psychotropních látek, krajské hygienické stanice, agentura pro zdravotnický výzkum ČR, institut postgraduálního vzdělávání, ÚZIS, SZÚ, SÚKL, NLK, NCO NZO, koordinační středisko transplantací, Balmed Praha, sp.
   
 6. Zdravotnická zařízení a jeho formy vlastnictví – státní zdravotnická zařízení x nestátní zdravotnická zařízení.
   
 7. Ekonomika zdravotnického zařízení - problematika účetnictví pro zdravotnická zařízení dle právních předpisů.
   
 8. Zdravotnická povolání v ČR.
   
 9. Vzdělávání ve zdravotnictví – specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání.
   
 10. Soustava profesních komor v českém zdravotnictví – Česká lékařská komora, česká lékárnická komora a česká stomatologická komora. Účel zřízení, funkce komor a jejich systém vzdělávání.
   
 11. Jiné profesní organizace ve zdravotnictví.
   
 12. Systém řízení personálních zdrojů v ČR.