Projekt Alternativní způsoby poskytování služeb

V rámci soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu GAČR získala Ambis jako spoluřešitel projekt: Alternativní způsoby poskytování služeb, jehož hlavním řešitelem je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Členové řešitelského týmu: Prof. Ing. Juraj Nemec CSc., doc. Ing. Michal Plaček Ph. D., prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., M.sc, doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D., doc. Ing. David Špaček, Ph.D., doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., Ing. Lucia Makýšová, prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., doc. Ing. Mariána Murray Svidroňová, Ph.D., doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

Cílem navrhovaného výzkumu je zmapovat existující znalosti a zkušenosti s ASDA ve vyspělých a tranzitivních zemích (s důrazem na Česko a Slovensko) a na základě sekundárních dat a primárního výzkumu identifikovat faktory, které determinují rozsah, formy, úspěchy a selhání ASDA.