Psychologie reklamy

Předmět předpokládá základní znalosti studentů získaných v předmětu Marketing, Marketingová komunikace a Psychologie. Očekává se základní znalost MS Office, vyhledávání informací na internetu a sociálních sítích, vkládání videí do prezentací a schopnost vyjádřit osobní názor na diskutovaná témata atd.

Cíle předmětu
Předmět umožní absolventům získat teoretické a praktické znalosti z oblasti reklamní psychologie a zároveň porozumět širšímu kontextu marketingové komunikace jakožto specifického nástroje, kterým je například reklama - v kontextu psychologických vlivů na zákazníka. Absolvent tohoto předmětu chápe z psychologického hlediska proces komunikace se zákazníkem a je seznámen s relevantními pojmy a aplikovanými psychologickými metodami a technikami, které jej ovlivňují ve všech fázích komunikačního procesu. Naučí se také porozumět emocím a jejich významu pro vytváření efektivní reklamy, vlivu médií na efektivitu reklamy a dopadům na spotřebitelský trh. Orientuje se v psychologii chování na trhu a jeho dopadu na výrobce a distributory. Je schopen zhodnotit efektivitu reklamy v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky psychologie reklamy, základní pojmy.
 2. Komunikační modely z hlediska vnímání zákazníka a emocí.
 3. Dopad reklamních obrazů na duševní procesy a kognitivní sféru.
 4. Vnímání jako východisko reklamních aktivit, tzv. Tvarové zákony.
 5. Emoce, význam, využití v reklamě, možnosti měření.
 6. Teorie motivace a působení reklamy na chování.
 7. Psychologická segmentace trhu (podle osobnostní typologie, životního stylu, generační segmentace).
 8. Svět spotřebitele, vliv globalizace, spotřebitel a produkt, značka, obal a cena.
 9. Psychotechnologie, využívání nových výzkumných metod a technik (neuromarketing).
 10. Měření efektivnosti v reklamě.
 11. Využití výzkumů a analýz pro hlubší poznání trhu.
 12. Nejčastější chyby z hlediska psychologie v portfoliu reklamních aktivit