Rada studijního programu Bezpečnostní management

Členové

Dr. Martina Mannová

martina.mannova@ambis.cz

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.

hana.bartosova@ambis.cz

Ing. Milan Hála

milan.hala@ambis.cz

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

petr.husek@ambis.cz
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. karel.kubecka@ambis.cz

Mgr. Martina Kupcová

martina.kupcova@ambis.cz

Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

magdalena.naplavova@ambis.cz

Radek Stavinoha

radek.stavinoha@ambis.cz

doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.

jaroslav.turecek@ambis.cz

prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.

rudolf.urban@ambis.cz
 

Zápisy

11. 10. 2021

18. 1. 2021