Rada studijního programu Bezpečnostní management

Členové

Dr. Martina Mannová

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Mgr. Martina Kupcová

Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Radek Stavinoha

doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.

prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.

 

Zápisy

7. 2. 2023

19. 9. 2022

25. 1. 2022

11. 10. 2021

18. 1. 2021