Rada studijního programu Cestovní ruch

Členové

Dr. Martina Mannová
Ing. Milan Hála
Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
doc. Ing. Alžběta Kiráľová, Ph.D.
Dr. Ing. František Klufa
Radek Stavinoha

Zápisy