Rada studijního programu Cestovní ruch

Členové

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

doc. Ing. Alžběta Kiráĺová, Ph.D.

Dr. Ing. František Klufa

Mgr. Andrea Manová, Ph.D.

Dr. Martina Mannová