Rada studijního programu Management hotelnictví a cestovního ruchu

Členové

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

Ing. Tomáš Jeřábek, Ph.D.

doc. Ing. Alžběta Királová, Ph.D.

Dr. Ing. František Klufa

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Mgr. Andrea Manová, Ph.D.

Dr. Martina Mannová

 

Zápisy

25. 9. 2023

7. 2. 2023

24. 10. 2022