Rada studijního programu Management hotelnictví a cestovního ruchu

Členové

Dr. Martina Mannová

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Dr. Ing. František Klufa

Radek Stavinoha

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

 

Zápisy

7. 2. 2023

24. 10. 2022