Rada studijního programu Management a hospodaření ve veřejné správě

Členové

Dr. Martina Mannová

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Dr. Ing. František Klufa

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Radek Stavinoha

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

 

Zápisy

19. 9. 2022

25. 1. 2022

18. 10. 2021

4. 10. 2021

2. 2. 2021