Rada studijního programu Management a hospodaření ve veřejné správě

Členové

Dr. Martina Mannová martina.mannova@ambis.cz

Ing. Milan Hála

milan.hala@ambis.cz

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

petr.husek@ambis.cz

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

jiri.jezek@ambis.cz

Dr. Ing. František Klufa

frantisek.klufa@ambis.cz

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

michal.placek@ambis.cz

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

milan.pucek@ambis.cz

Radek Stavinoha

radek.stavinoha@ambis.cz

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

jana.safrankova@ambis.cz
 

Zápisy

18. 10. 2021

4. 10. 2021

2. 2. 2021