Rada studijního programu Marketingová komunikace

Členové

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

Ing. Daniela Chovancová

Dr. Ing. František Klufa

Dr. Ing. Bronislav Kvasnička

doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

Mgr. Andrea Manová, Ph.D.

Dr. Martina Mannová

Ing. Aleš Pýcha

Zápisy

25. 9. 2023

7. 2. 2023

23. 11. 2022

19. 9. 2022

25. 1. 2022

11. 10. 2021