Rada studijního programu Management rozvoje měst a regionů

Členové

Ing. Milan Hála

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Mgr. Andrea Manová, Ph.D.

Dr. Martina Mannová

Dr. Ing. František Klufa

doc. Ing. Milan Půček, Ph.D.

Zápisy