Rada studijního programu Management rozvoje měst a regionů

Členové

Dr. Martina Mannová
Ing. Milan Hála
Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Dr. Ing. František Klufa

doc. Ing. Milan Půček, Ph.D.

Radek Stavinoha

Zápisy