Odborný test z cizího jazyka

Tímto se závazně registruji na Odborný test z cizího jazyka. 

Jsem si vědom/a toho, že test je dobrovolný a že můj výsledek může ovlivnit úroveň, na které budu studovat předmět Cizí jazyk na Ambis od příštího semestru. 

Beru na vědomí, že má neúčast na Odborném testu je brána jako souhlas se změnou úrovně, na které budu studovat předmět Cizí jazyk na Ambis od příštího semestru.

Tuto odpověď pošlete na studijní oddělení nejpozději 48 hodin před dnem konání Odborného testu. Na pozdější registrace již nebude brán zřetel.

Termíny Praha

Termíny Brno

Vyberte termín_Praha
  • -
  • 17. 5. 2019
  • 25. 5. 2019
  • -
  • 23. 5. 2019
  • 25. 5. 2019