Řešení sporů v mezinárodním obchodním styku

Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům znalosti o sporech, které vznikají v mezinárodním obchodním styku a o způsobech jejich řešení. V průběhu studia získáte znalosti týkající se výkladu a aplikace norem související s řešením sporů v oblasti mezinárodního obchodního styku a osvojíte si postup při řešení sporů před soudními a rozhodčími orgány v oblasti mezinárodního obchodního styku. Budete schopni posoudit, zda spor řešit cestou soudní nebo cestou rozhodčího řízení, a současně s tím vám vysvětlíme, jaké jsou výhody a nevýhody způsobů řešení těchto sporů.