Řízení lidských zdrojů II

Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, seminářů, případových studií a demonstrování. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit:

1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
2. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu v dokumentech vlády ČR a strategiích EU.
3. Pojetí, vývoj a souvislosti řízení lidských zdrojů a řízení lidského kapitálu.
4. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
5. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
6. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
7. Zásady a metody odhadování poptávky po práci a nabídky práce.
8. Příčiny a řešení nedostatku nebo nadbytku pracovní síly a druhy nezaměstnanosti.
9. Pojetí a nástroje řízení znalostí.
10. Pojetí a nástroje řízení talentů.
11. Pojetí a nástroje řízení diverzity.
12. Problémy a příležitosti mezinárodního řízení lidských zdrojů.