Projekt Rozvoj pedagogických schopností a dovedností pro 21. století

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013367 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích aktivit Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS a.s. prostřednictvím podpoření profesního i osobnostního rozvoje jejích akademických i neakademických pracovníků v rámci SC1 aktivity č. 2 výzvy. Specifickým cílem projektu je pak příprava a realizace dvou vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků VŠ AMBIS za použití moderních trendů výuky.

Jelikož je jedním z poslání vysoké školy AMBIS zajišťování vysoce kvalitní vysokoškolské výuky splňující požadavky 21. století a za klíčové aspekty kvality VŠ AMBIS považuje ve svém "Plánu realizace strategického záměru" mimo jiné KVALITU výuky (kvalita přímé výuky stejně jako kvalita závěrečných prací, studijní literatury a učebních pomůcek, učebních opor pro kombinované studium, e-learningové podpory výuky a studia a pedagogické dokumentace), rádi bychom, aby se tento projekt stal jedním z Dlouhodobých opatření řízení kvality a pomohl vést ke zlepšování kvality výuky.

Konkrétně by tedy projekt měl pomoci identifikovat a řešit problém nedostatečné kvality výuky na škole a to prostřednictvím cíleného zvyšování kvalifikace a/nebo pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků školy.

V projektu vzniknou dva vzdělávací programy. Jeden je určen akademickým pracovníkům a druhý je určen neakademickým pracovníkům školy (vedoucí a asistenti kateder, zástupci oddělení Prorektorky pro studium).

Díky programu zaměřenému na vzdělání neakademických pracovníků by mělo dojít v rámci jejich observace výuky ke snazší identifikaci konkrétního problému (konkrétní vyučující, konkrétní chyby).

Program zaměřený na vzdělávání akademických pracovníků by pak měl identifikovaný problém pomoci řešit prostřednictvím vytvořených vzdělávacích modulů (částečně nebo úplně).

V případě zájmu o více informací kontaktujte projektovou manažerku Naďu Němečkovou - nadezda.nemeckova@ambis.cz.