Školné

Připravujeme naše studenty na to, aby uspěli v práci i v životě.

Co získám?

Praktické vzdělání

Na Ambis vyučují nejen akademici, ale také odborníci z praxe. Propojujeme teoretické znalosti s praktickými dovednosti a naši studenti se díky tomu skvěle uplatní.

Osobní přístup

Zajímá nás názor každého studenta. Ve škole budujeme otevřenou přátelskou atmosféru a jsme studentům k dispozici, kdykoliv potřebují poradit.

Školné podle studijních oborů

Platba školného

Školné se hradí převodem na účet na základě faktury, kterou nový student obdrží e-mailem vždy před zahájením semestru. Podrobné informace a podklady pro platby jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.

Roční platba

Obecně platí, že v případě úhrady školného na celý akademický rok dopředu je částka školného na semestr o
1 000 Kč nižší, než v případě platby po jednotlivých semestrech.

Semestrální platba

Standardně lze hradit školné na jeden semestr dopředu. 

Splátkový kalendář

Školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Cena školného se tím navyšuje o 15 %. O splátkový kalendář lze zažádat na každý semestr zvlášť.

Tabulka školného


Obor

Forma
Studia
Cena za semestr při roční platbě

Cena za semestr při semestrální platbě

Bc. – Bezpečnostní management

prezenční

kombinované

26 900 Kč

25 900 Kč

27 900 Kč

26 900 Kč

Bc. – Ekonomika a management podniku

prezenční

kombinované

23 900 Kč

22 900 Kč

24 900 Kč

23 900 Kč

Bc. – Management a hospodaření ve veřejné správě

prezenční

kombinované

23 900 Kč

22 900 Kč

24 900 Kč

23 900 Kč

Bc. - Marketingová komunikace

prezenční

kombinované

26 900 Kč

25 900 Kč

27 900 Kč

26 900 Kč

Bc. - Veřejná politika

prezenční

kombinované

23 900 Kč

22 900 Kč

24 900 Kč

23 900 Kč

Mgr. - Bezpečnostní management

prezenční

kombinované

32 900 Kč

31 900 Kč

33 900 Kč

32 900 Kč

Ing. - Ekonomika a management podniku

prezenční

kombinované

27 900 Kč

26 900 Kč

28 900 Kč

27 900 Kč

Ing. – Management a hospodaření ve veřejné správě

prezenční

kombinované

27 900 Kč

26 900 Kč

28 900 Kč

27 900 Kč

Reference

“Na to, jak mě vysoká děsila, mě studium nakonec motivovalo. Za pár měsíců jdu k přijímačkám na navazující studium a chci se tomu věnovat víc. Díky spoustě praktických ukázek a možnosti si vše vyzkoušet, se práce v oboru už nebojím."

– Kateřina Kulová, studentka 3. ročníku, obor Bezpečnostní management, prezenční forma studia

Na Ambisu studuje již 4500 studentů. 
Buďte jedním z nich!

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou dnů ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.