Školné

Připravujeme naše studenty na to, aby uspěli v práci i v životě.

Co získám?

Praktické vzdělání

Na Ambis vyučují nejen akademici, ale také odborníci z praxe. Propojujeme teoretické znalosti s praktickými dovednosti a naši studenti se díky tomu skvěle uplatní.

Osobní přístup

Zajímá nás názor každého studenta. Ve škole budujeme otevřenou přátelskou atmosféru a jsme studentům k dispozici, kdykoliv potřebují poradit.

Přijímáme přihlášky na akademický rok 2024/25!

od 28 900 Kč

od 32 900 Kč


Platba školného

Školné se hradí převodem na účet na základě faktury, kterou nový student obdrží e-mailem vždy před zahájením semestru. Podrobné informace a podklady pro platby jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.

Roční platba

Standardně lze platit školné na jeden akademický rok dopředu. Obecně platí, že v takovém případě je částka školného na semestr o 1 000 Kč nižší než v případě platby po jednotlivých semestrech.

Semestrální platba

V případě zájmu můžete na začátku akademického roku zažádat o rozložení platby do dvou semestrů prostřednictvím žádosti o splátky školného.

Splátkový kalendář

Školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Cena školného se tím navyšuje o 20 %. O splátkový kalendář žádáte vždy před začátkem nového akademického roku.

Tabulka školného

Pro akademický rok 2024/25


Obor Forma studia Cena za semestr při roční platbě Cena za semestr při semestrální platbě
Bc. – Bezpečnostní management prezenční 36 900 Kč 38 900 Kč
kombinované 34 900 Kč 36 900 Kč
Bc. - Mezinárodní bezpečnostní studia prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
Bc. – Ekonomika a management podniku prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
kombinované 28 900 Kč 30 900 Kč
distanční 36 900 Kč 38 900 Kč
Bc. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
kombinované 28 900 Kč 30 900 Kč
distanční 36 900 Kč 38 900 Kč
Bc. - Marketingová komunikace prezenční 35 900 Kč 37 900 Kč
kombinované 32 900 Kč 34 900 Kč
distanční 38 900 Kč 40 900 Kč
Bc. - Veřejná politika prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
kombinované 29 900 Kč 31 900 Kč
Bc. - Andragogika - vzdělávání dospělých  prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 32 400 Kč 34 400 Kč
Bc. - Speciální pedagogika  prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 33 900 Kč 35 900 Kč
Bc. - Resocializační a penitenciární pedagogika prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 33 900 Kč 35 900 Kč
Bc. - Cestovní ruch prezenční 31 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 29 400 Kč 31 400 Kč
Bc. - Právo v podnikání  prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 32 400 Kč 34 400 Kč
Bc. - Personální management prezenční 33 900 Kč 35 900 Kč
kombinované 31 400 Kč 33 400 Kč
Mgr. - Bezpečnostní management prezenční 39 900 Kč 41 900 Kč
kombinované 38 900 Kč 40 900 Kč
Ing. - Ekonomika a management podniku prezenční 35 900 Kč 37 900 Kč
kombinované 32 900 Kč 34 900 Kč
Ing. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 35 900 Kč 37 900 Kč
kombinované 32 900 Kč 34 900 Kč

English study programme

Study programme Form of study Price per semester  (annual payment) Price per semester (semesterly payment)
Bc. - Business Economics and Management On-site 48 900 CZK  52 900 CZK

Reference

„Jako absolventka AMBIS VŠ musím nejvíce ocenit, že získané znalosti ze studia mohu reálně využít v rámci svého zaměstnání v bankovním sektoru. Výuka byla vždy vedena odborníky, kteří nás učili věci, které znali z praxe, a tím nás připravili na výkon našeho budoucího povolání. Studium na AMBISu tak můžu všem doporučit.“

- Simona, Ekonomika a management podniku

“Na to, jak mě vysoká děsila, mě studium nakonec motivovalo. Za pár měsíců jdu k přijímačkám na navazující studium a chci se tomu věnovat víc. Díky spoustě praktických ukázek a možnosti si vše vyzkoušet se práce v oboru už nebojím."

– Kateřina, Bezpečnostní management

Na Ambisu studuje již přes 5000 studentů. 
Buďte jedním z nich!

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou dnů ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.