Školné

Připravujeme naše studenty na to, aby uspěli v práci i v životě.

Co získám?

Praktické vzdělání

Na Ambis vyučují nejen akademici, ale také odborníci z praxe. Propojujeme teoretické znalosti s praktickými dovednosti a naši studenti se díky tomu skvěle uplatní.

Osobní přístup

Zajímá nás názor každého studenta. Ve škole budujeme otevřenou přátelskou atmosféru a jsme studentům k dispozici, kdykoliv potřebují poradit.

Můžete se přihlásit do 31. října

od 26 900 Kč

od 31 900 Kč


Platba školného

Školné se hradí převodem na účet na základě faktury, kterou nový student obdrží e-mailem vždy před zahájením semestru. Podrobné informace a podklady pro platby jsou uvedeny ve smlouvě o studiu.

Roční platba

Standardně lze platit školné na jeden akademický rok dopředu. Obecně platí, že v takovém případě je částka školného na semestr o 1 000 Kč nižší než v případě platby po jednotlivých semestrech.

Semestrální platba

V případě zájmu můžete na začátku akademického roku zažádat o rozložení platby do dvou semestrů prostřednictvím žádosti o splátky školného.

Splátkový kalendář

Školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Cena školného se tím navyšuje o 20 %. O splátkový kalendář žádáte vždy před začátkem nového akademického roku.

Tabulka školného


Obor Forma studia Cena za semestr při roční platbě Cena za semestr při semestrální platbě
Bc. – Bezpečnostní management prezenční 34 900 Kč 35 900 Kč
kombinované 33 900 Kč 34 900 Kč
Bc. – Ekonomika a management podniku prezenční 28 900 Kč 29 900 Kč
kombinované 27 900 Kč 28 900 Kč
distanční 29 900 Kč 30 900 Kč
Bc. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 28 900 Kč 29 900 Kč
kombinované 27 900 Kč 28 900 Kč
distanční 29 900 Kč 30 900 Kč
Bc. - Marketingová komunikace prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč
distanční 33 900 Kč 34 900 Kč
Bc. - Veřejná politika prezenční 27 900 Kč 28 900 Kč
kombinované 26 900 Kč 27 900 Kč
Bc. - Management hotelnictví a cestovního ruchu prezenční 28 900 Kč 29 900 Kč
kombinované 27 900 Kč 28 900 Kč
Mgr. - Bezpečnostní management prezenční 37 900 Kč 38 900 Kč
kombinované 36 900 Kč 37 900 Kč
Ing. - Ekonomika a management podniku prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč
Ing. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč

Reference

„Jako absolventka AMBIS VŠ musím nejvíce ocenit, že získané znalosti ze studia mohu reálně využít v rámci svého zaměstnání v bankovním sektoru. Výuka byla vždy vedena odborníky, kteří nás učili věci, které znali z praxe, a tím nás připravili na výkon našeho budoucího povolání. Studium na AMBISu tak můžu všem doporučit.“

- Simona, Ekonomika a management podniku

“Na to, jak mě vysoká děsila, mě studium nakonec motivovalo. Za pár měsíců jdu k přijímačkám na navazující studium a chci se tomu věnovat víc. Díky spoustě praktických ukázek a možnosti si vše vyzkoušet se práce v oboru už nebojím."

– Kateřina, Bezpečnostní management

Na Ambisu studuje již přes 5000 studentů. 
Buďte jedním z nich!

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou dnů ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.