Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a dle Zásad ochrany osobních údajů společnosti AMBIS vysoká škola, a.s., IČO: 618 58 307, se sídlem Lindnerova 575/1, Praha 8, 180 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „AMBIS VŠ“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany AMBIS VŠ na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují informace, které vyplníte v kontaktním formuláři (zejména se jedná o jméno, příjmení a e-mailové spojení).

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a že udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným AMBIS VŠ nebo oznámením na e-mailovou adresu info@ambis.cz.

Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, tj. zejména právo požádat AMBIS VŠ o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci, případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané AMBIS jsou přísně důvěrné.

Bližší informace o zpracování osobních údajů na AMBIS VŠ najdete zde.