Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely Klubu absolventů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a Zásad ochrany osobních údajů společnosti AMBIS vysoká škola, a.s., IČO: 618 58 307, se sídlem Lindnerova 575/1, Praha 8, 180 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „AMBIS VŠ“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) ode dne odeslání kontaktního formuláře na dobu neurčitou za následujícími účely:

  • registrace do Klubu absolventů AMBIS VŠ,
  • zasílání novinek spojených s činností AMBIS VŠ,
  • oslovení k vyplnění průzkumů o uplatnitelnosti absolventů AMBIS VŠ,
  • informování o pracovních příležitostech, které AMBIS VŠ získává ze strany partnerských organizací,
  • nákupem v našem e-shopu (v obchodním centru),
  • nabídkou dalšího vzdělávání na AMBIS VŠ,
  • zasíláním informací o pořádání vzdělávacích akcí a seminářů.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují informace, které vyplníte v přihlašovacím formuláři do Klubu absolventů.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a že udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, a to oznámením o odvolání souhlasu doručeným AMBIS VŠ nebo oznámením na e-mailovou adresu alumni@ambis.cz.

Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, tj. zejména právo požádat AMBIS VŠ o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci, případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu.

Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.