Strategické řízení organizací

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je porozumět základům strategického myšlení a rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována seznámení studenta s metodickou výbavou manažera v relaci k požadavkům systematické strategické analýzy a moderním přístupům strategického řízení. Součástí výuky je řešení případových studií, zpracování a prezentace projektů, využití brainstormingu a metodiky řízení diskuze.

Obsah předmětu:

 1. Systémové a strategické myšlení.
 2. Konkurenční výhoda a spoluvytváření jedinečné užitné hodnoty pro zákazníka.
 3. Proces strategického řízení organizací a výklad relevantních pojmů.
 4. Strategická analýza a vybrané analytické nástroje.
 5. Strategické rozhodování: myšlenkové mapy, strategické mapy a rozhodovací analýza.
 6. Proces implementace strategického plánu a vybrané analytické nástroje.
 7. Řízení změn v organizaci a moderní organizační struktura.
 8. Role organizační kultury a její formování managementem a vlastníky organizace.
 9. Manažerský systém na bázi Balanced Scorecard.
 10. Řízení inovací, logika hodnotové inovace, evropský inovační prostor a modely globálních inovací.
 11. Vyzvaná přednáška Prof. Ing. Jaroslav Jirásek, DrSc. / Ing. Jan Mühlfeit na aktuální téma.
 12. Posuny podnikatelského paradigmatu v relaci ke globální finanční krizi, dluhové krizi a přetrvávající hospodářské recesi /virtuální podniky, networking, klastry atd.