Strategický management

Předmět navazuje na předměty Management, Podniková ekonomika, Podnikatelský záměr a projektový management. Je zaměřen na význam strategického managementu pro podnikání. Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a procesy strategického řízení organizací. Na praktických příkladech vysvětluje využití základních metod a nástrojů využívaných v procesech strategického managementu při vytváření podnikové konkurenční výhody.

Obsah předmětu:

 1. Vznik a podstata strategického managementu.
 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií.
 3. Podniková strategie.
 4. Strategická analýza vnějšího prostředí organizace.
 5. Strategická analýza vnitřních zdrojů a schopností organizace.
 6. Strategická analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace.
 7. Výběr strategie.
 8. Implementace strategie v organizaci.
 9. Životní cyklus podniku a podnikové cíle.
 10. Strategické plánování.
 11. Metoda BSC a její využití ve strategickém řízení.
 12. Řízení změn.