Strategický management a inovace

Cílem předmětu je osvojení si základů strategického myšlení a rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována metodické výbavě manažera v relaci k požadavkům systematické strategické analýzy a moderním přístupům strategického řízení, managementu změny a managementu znalostí. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, které předpokládají aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu. Součástí výuky je řešení případových studií, zpracování a prezentace projektů, využití brainstormingu a metodiky řízené diskuse.