Technické prostředky ochrany objektů

Zaměření předmětu

Předmět technické prostředky ochrany objektů (TOO) podává ucelený soubor informací o mechanických zábranných systémech (MZS) a elektrických zabezpečovacích systémech (EZS) využívaných bezpečnostními službami. Studenti se seznámí s hlavními prvky MZS a EZS, které se používají při obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochraně. Dále s prvky tísňového hlášení, ústřednami EZS a přenosovými prostředky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu se student orientuje v systému technických prostředků používaných při ochraně objektů, zvládá základní principy jednotlivých prvků EZS a orientuje se v praktickém využití daných zabezpečovacích systémů v jednotlivých druzích ochrany.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Teorie mechanických zábranných systémů a jejich dělení
 2. Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany
 3. Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany
 4. Základní prvky vstupních otvorových výplní
 5. Cylindrické vložky, visací zámky a petlice
 6. Doplňkové prvky vstupních otvorových výplní
 7. Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany
 8. Přeprava peněz a cenností
 9. Teorie elektrických zabezpečovacích systémů a základní druhy ochrany
 10. Prvky plášťové ochrany, čidla kontaktní, bariérová, čidla destrukční a destrukčních projevů
 11. Prvky prostorové ochrany, čidla pohybová a jejich dělení
 12. Prvky předmětové ochrany, čidla bariérová, trezorová a na ochranu uměleckých předmětů
 13. Prvky obvodové ochrany, čidla pasívní a aktivní
 14. Prvky tísňového hlášení, veřejné a speciální tísňové hlásiče
 15. Ústředny EZS, jejich dělení, technické vybavení a doplňková zařízení
 16. Přenosové prostředky, přenos linkový, bezdrátový a ochrana přenosových tras