Tourism 4 Careers (T4C)

Projekt Tourism 4 Careers (T4C) Projekt Tourism 4 Careers (2018-1-IE01-KA201-038799 Developing an Open Source Interactive Tourism Portal (ITP) to Promote Careers and Education in the Hospitality and Tourism Sectors) se zaměřuje na propagaci vzdělávacích a kariérních možností v sektoru služeb a pohostinství mezi studenty středních a vyšších odborných škol. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dva interaktivní a vzdělávací online soubory (e-learningové zdroje):

  • Úvod do cestovního ruchu
  • Kariérní možnosti v sektoru cestovního ruchu a pohostinství

Materiály studentům poskytují obsáhlý přehled kariérních možností v sektoru cestovního ruchu a získají i dostatek informací k tomu, aby se mohli rozhodnout pro vhodnou profesi.

Zaměřením pozornosti na vzdělávání a pomoc při výběru profese se snižuje počet studentů, kteří se rozhodnout ukončit studium ještě před jeho úspěšným absolvováním.

Projekt Tourism 4 Careers zároveň slouží ke zvýšení povědomí studentů o možných profesích v sektoru cestovního ruchu a pohostinství; otevírá diskuzi o nedostatku zaměstnanců v těchto odvětvích; poskytuje přístupné vzdělávací zdroje učitelům a studentům ke zlepšení digitální gramotnosti.

Materiály jsou dostupné v několika jazycích jako je angličtina, bulharština, litevština, slovinština, italština, turečtina, holandština, češtinu nevyjímaje.

Partneři projektu:

Institute of Technology Tralee (Irsko) - koordinátor)

Irish Hospitality Institute (Irsko)

University of Plovdiv Paisii Hilendarski (Bulharsko)

Srednja sola za gostinstvo in turizem Celje (Slovinsko)

Istituto d'Istruzione Superiore di Ceccano (Itálie)

Stichting Business Development Friesland (Holandsko)

Mardin Artuklu Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu (Turecko)

Klaipedos Turizmo Mokykla (Litva)

Danmar Computers LLC (Polsko)

AMBIS vysoká škola, a. s.