Tourism of Tomorrow Data-Driven Destinations Hub (D3HUB)

Tourism of Tomorrow Data-Driven Destinations Hub (D3HUB)

AMBIS vysoká škola, a. s. podpořila projekt Tourism of Tomorrow Data-Driven Destinations Hub (D3HUB), který je financován Evropskou Unií.

Projekt navrhne, otestuje a připraví půdu pro vytvoření soběstačného evropského kompetenčního centra. Cílem centra je vyřešit problémy destinací EU s přesným měřením dopadů cestovního ruchu pro systematické rozhodování založené na spolehlivých datech, což povede k udržitelnějšímu řízení a marketingu cestovního ruchu. Do konce projektu v listopadu 2027 bude přibližně 240 organizací destinačního managementu a marketingu (DMO) a malých a středních podniků (MSP) cestovního ruchu z celé Evropy využívat portfolio služeb centra, metodiky měření, nástroje a technologie, které projekt D3HUB otestuje a upevní.

Projekt D3HUB má šest hlavních cílů:

Vytvořit systém podpory znalostí na pomoc turistickým destinacím v celé Evropské unii.

Poskytovat digitální řešení a data šitá na míru pro DMO a malé a střední podniky cestovního ruchu.

Otestovat již vyvinutý rámec prostřednictvím pilotního projektu, který bude provozovat kritické množství DMO.

Zapracovat výsledky a poznatky do podnikatelského plánu na zřízení a udržení centra.

Rozšířit rozsah nad rámec partnerství a vybudovat komunitu cestovního ruchu založenou na datech.

Zavedení centra a zajištění jeho kontinuity.

Koordinátorem projektu je AnySolution, inovativní a dynamický SME, který se věnuje vývoji metodik a strategických projektů v oblastech, jako je cestovní ruch nebo inteligentní destinace, společně s pomocí laboratoře NECSTouR Tourism of Tomorrow Lab. Kromě toho projekt podporují některé z předních evropských DMO založených na datech, jako jsou Turismo Andaluz, Visit Flanders a italské ministerstvo cestovního ruchu, které budou vytvářet a poskytovat oficiální statistiky, a další oficiální instituce, jako je španělský Instituto Nacional de Estadística. Ze soukromého sektoru budou projektu pomáhat Arctur, soukromá organizace spojená se Slovinským turistickým sdružením, slovinským ministerstvem hospodářství, cestovního ruchu a sportu a Slovinským podnikatelským fondem, Asesoría Jurídica Balear, multidisciplinární právní kancelář na Baleárských ostrovech, a New Insights for Tourism (NIT), soukromě organizovaný institut zaměřený na výzkum cestovního ruchu ze severního Německa. Partnerství je hrdé a vděčné, že se může spolehnout na podporu Centro de Inovação do Turismo (NEST), portugalského centra pro inovace v cestovním ruchu, Evropské asociace cestovního ruchu (ETOA), AMBOS vysoké školy, a. s. a také sedmdesáti organizací ze šestnácti různých zemí EU, které projektu D3HUB oficiálně vyjádřily svou podporu.

Za AMBIS vysokou školu, a. s., jako podporovatele projektu D3HUB s vysokou strategickou hodnotou, se bude účastnit projektových setkání doc. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.