Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace

V rámci programu Éta technické agentury České republiky získala Ambis projekt č. TL05000484 Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace, na jehož řešení se podílí ČVUT, Masarykova Univerzita a prg.ai. Interním aplikačním garantem našeho projektu je prg.ai.

Odpovědný řešitel: JUDr. Bc. Martina Šmuclerová, Ph.D.

Členové týmu Ambis: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

Doba trvání: 2021 - 2023

Cílem projektu je identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence (AI) a lidských práv a navrhnout řešení, jak by AI technologie měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. Projekt je založen na interdisciplinární analýze AI technologií s cílem identifikovat zdroj porušení lidských práv v rámci všech fází „životního cyklu AI“ a následné formulaci souboru doporučení k nápravě v oblasti technologické a regulační. Projekt následně vymezí institucionální a kompetenční rámec v ČR, vč. mapy přístupu k nápravným prostředkům. Propojení expertízy právních a technických věd je reflektováno v řešitelském týmu, kde SHUV jsou zastoupeny odborníky přes mezinárodní právo, lidská práva a právo ČR.