Úvod do bezpečnostních studií

Zaměření předmětu

Studenti se v kurzu seznámí s klíčovými pojmy sociální vědy, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií. Dozvědí se, jak se v reakci na mezinárodně-politické dění a transformaci bezpečnostních hrozeb postupně rozšiřovaly a prohlubovaly bezpečnostní sektory a jak jednotlivé bezpečnostní školy definují fenomény/procesy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti aktéra v mezinárodních vztazích.

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Teorie mezinárodních vztahů
  2. Směry výzkumu bezpečnosti v rámci jednotlivých škol bezpečnostních studií
  3. Problematika zajišťování bezpečnosti států v mezinárodním systému
  4. Otázky stability mezinárodního řádu