Úvod do metod personální práce

Cílem předmětu je seznámit studenty s úvodem do metod personální práce v oblasti plánování lidských zdrojů, analýzy pracovních míst, získávání, výběru, přijímání, adaptace a rozmísťování zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance. Na přednáškách si studenti osvojí znalosti nutné k realizaci plánování lidských zdrojů, analýzy pracovních míst, získávání, výběru, přijímání, adaptace a rozmisťování zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Koncepce personální práce
 2. Plánování lidských zdrojů
 3. Analýza pracovních míst
 4. Motivace zaměstnanců
 5. Získávání zaměstnanců
 6. Výběr zaměstnanců
 7. Přijímáni zaměstnanců
 8. Adaptace zaměstnanců
 9. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců
 10. Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody
 11. Vzdělávání zaměstnanců
 12. Péče o zaměstnance