Územní plánování

Zaměření předmětu

Předmět je pokračujícím kurzem v oblasti studia prostorově – organizační stránky regionů, měst a vesnic. Předmět se soustředí na seznámení studenta s podstatou územního plánování. Studijní předmět vymezuje územní plánování jako součást regionalistiky a řízení regionálního rozvoje. Popisuje souvislosti v rámci realizace regionální politiky a naplňování principů udržitelného rozvoje území. Definuje základní metody a nástroje, používané pro naplnění cílů územního rozvoje. Analyzuje legislativu pro obor územního plánování a její aplikace v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Absolventi předmětu získají orientaci v nástrojích, procesech a dokumentech územního plánování a úloze jednotlivých aktérů.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Územní plánování - základní pojmy
  2. Vývoj územního plánování
  3. Územně plánovací legislativa
  4. Nástroje územního plánování
  5. Aktéři územního plánování
  6. Proces tvorby územně plánovacích dokumentací a podkladů
  7. Aktuální témata prostorového rozvoje a fungování sídel a regionů