Veřejná politika

Bakalářský studijní program

1. Žádost o akreditaci 18. 9. 2019

2. Upravená žádost o akreditaci a Vypořádání připomínek hodnotící komise a zpravodaje 18. 9. 2020

3. Upravená žádost o akreditaci a Vypořádání připomínek hodnotící komise a zpravodaje 13. 11. 2020

4. Doplnění žádosti o akreditaci 21. 6. 2021