Volby do Studentské rady 2024

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vás informovali, že ve volbách do Studentské rady byli zvoleni tři noví členové, a to v tomto pořadí:

Jméno a příjmení

UČO

Počet hlasů

Hana Zachová

119433

64

Marta Procházková

68197

104

Simona Nováková

61898

55

První zvolenou se v souladu s volebními pravidly stala kandidátka skupiny kateder, která nyní neměla ve Studentské radě zastoupení (Katedra pedagogiky, Katedra managementu a lidských zdrojů, Katedra psychologie a sociálních věd - tedy studijní programy Andragogika, Psychologie, Resocializační a penitenciární pedagogika a Speciální pedagogika). Pořadí dalších zvolených studentů odpovídá obdrženému počtu hlasů. 

Gratulujeme všem úspěšným kandidátům a ostatním, kteří se voleb zúčastnili, také velmi děkujeme, vážíme si jejich aktivní účasti. Budeme rádi, když se všemi budeme moci zůstat v kontaktu.

Tým Ambis VŠ


   Harmonogram voleb do Studentské rady AMBIS VŠ

  • 4. 4. spouštíme nominace do Studentské rady 
  • 16. 4. uzavření nominací navržených kandidátů  
  • do 2. 5. všichni nominovaní kandidáti budou osloveni na školní e-mail, aby potvrdili nebo odmítli svou účast ve volbách. Každý z kandidátů musí do 7. kalendářního dne následujícího po odeslání výzvy e-mailem potvrdit svou účast.
  • do 12. 5. všichni nominovaní kandidáti posílají své medailonky 
  • 15. 5. spouštíme e-volby hlasování ve školním informačním systému (IS)
  • 22. 5. ukončení e-voleb 
  • 29. 5. vyhlášení výsledků voleb na Vývěsce v IS

Více informací o fungování Studentské rady najdete v Opatření prorektora pro studium 5/2024.