Výsledky dotazníku spokojenosti studentů

- zimní semestr 2020 -

Zpětná vazba našich studentů je pro nás opravdu důležitá. Ptáme se studentů na jejich názor pravidelně a jejich podněty jsou pro nás vodítkem, jakým způsobem pokračovat, co zlepšit a co je cesta správným směrem. Děkujeme studentům za vyplnění dotazníku spokojenosti za zimní semestr roku 2020. Zde si můžete přečíst krátké celkové shrnutí i konkrétní hodnocení jednotlivých předmětů.

Celkové shrnutí: 

 • Většina respondentů byla s výukou v ZS spokojena – pozitivní hodnocení uvedlo přes 80 %
 • Distanční formu online výuky ohodnotilo téměř 90 % dotazovaných pozitivně.

Kriminalistika:

 • Za mě byl předmět velice zajímavý a velmi mě bavil, motivoval mě ke studiu předmětu do hloubky. Literatura byla dostatečně srozumintelná, přístup vyučujícího byl naprosto postačující, vstřícný. Když jsem měl nejasnosti, ptal jsem se v průběhu online přednášek i emailovou korespondencí.
 • -Výuka s probíhala vždy srozumitelně a vyučující k nám byl vždy vstřícný.

Základy odborné práce:

 • Tento předmět se mi velmi líbí. Přednášející s námi komunikuje srozumitelně a velmi mile. Interaktivní osnova je velmi přehledná a líbí se mi, že v ní máme průběžné cvičné a ostré testy, které nás nutí se látku učit během celé doby výuky.

Brand management:

 • S vyučující jsem byla velmi spokojena, přednášky i cvičení byly vždy zajímavé a přínosné.

Kvantitativní metody:

 • Cvičení pro mě byla přínosná. Velmi se mi líbil přistup vyučujícího, protože nabádal studenty psát odpovědi do chatu a vždy upozorňoval, že i špatné odpovědi bere a aspoň nám vysvětlí, proč to tak není. Právě komunikace ve cvičení mi velmi pomohla daný předmět lépe zvládnout. I fakt, že jsem věděla, že se mi za špatnou odpověď nikdo nevysměje, jako dříve na gymplu. Dále pozitivně hodnotím, že nám vyučující nahrával řešené příklady na cvičení, které jsem si pak mohla v klidu projít. Negativa žádná nemám, kdo se chtěl předmět naučit, měl k tomu dostatečný komfort. Děkuji za super cvičení.
 • Přednášky byly jasné a přehledné. Velice oceňuji snahu vyučujícího předat danou látku. Dále se mi velmi líbila přehlednost materiálů v informačním systému. Vyučující měl jako jeden z mála učitelů hezké systematické zpracování dané látky. Dokumenty nahrával taktéž systematicky (což se týká i pojmenování souborů), což mi velmi usnadnilo práci při hledání potřebného materiálu.

Finanční analýza:

 • Výuka je vždy příjemná, poučná, plná nových informací a zkušeností a navíc obohacená skvělým humorem. Na hodinu se vždy těším.
 • Cvičení byla velmi přínosná. Vše bylo jasně a srozumitelně vysvětleno, nahrávky v informačním systému taky přehledné a co bych ještě vyzdvihla je rychlá komunikace přes e-mail. Zde by si mohli brát někteří jiní vyučující příklad.
 • Výuka s paní doktorkou byla vždy velmi poučná. Chtěl bych především vyzdvihnout přístup vyučující, vždy každému pomohla a znovu vysvětlila látku, pokud člověk něčemu nerozuměl.

Marketing:

 • S vyučující jsem byla na cvičení velmi spokojena. Hodiny byly zajímavé a látka přínosná. Vždy mě to nutilo si o daném tématu zjistit něco navíc nebo se o tom aspoň večer popovídat s mamkou nebo přítelem. Děkuji za super cvičení.
 • Cvičení mě moc bavila a klidně bych si je znova zopakovala. Přístup vyučující byl velice přátelský a proto jsem se vždy na každé těšila. Látka byla předána poutavě a byla hlavně prakticky využitelná. Děkuji za super cvičení.
 • Přednášky i cvičení byly s paní doktorkou velmi poučné, zábavné a plné praktických zkušeností. Na tato cvičení a přednášky se může každý student těšit.

Marketing malého a středního podnikání:

 • Výuka byla vždy skvělá, zábavná, plná nových poznatků a zkušeností. S přístupem p. Dutého jsem byl vždy maximálně spokojen. Způsob závěrečné zkoušky tohoto předmětu se mi také mnohem více líbí, než klasické zkoušení znalostí testem. Výuku tohoto předmětu jsem si užil a odnesl si z ní hromadu znalostí. Velkou předností p. Dutého je to, že předává své zkušenosti z praxe a ne jen to, co je napsané v učebnicích.

Řízení lidských zdrojů:

 • Přednášky byly pestré a přínosné. Vyučující se vždy snažila přednášky něčím osvěžit, což je v online podobně celkem náročné. Oceňuji velmi přátelský přístup vyučující.

Účetnictví:

 • Cvičení byla velmi přínosná. Přístup vyučující byl skvělý. Látku napřed jednoduše shrnula a pak si každý student mohl dané téma zkusit sám na příkladech. Vše bylo jasně a srozumitelně vysvětleno, nahrávky v informačním systému byly taky přehledné a co bych ještě vyzdvihla je rychlá komunikace přes e-mail. Zde by si mohli brát někteří jiní vyučující příklad. (STEJNÉ JAKO ZPĚTNÁ VAZBA PŘEDMĚTU FINANČNÍ ANALÝZA! - KAM TO PATŘÍ?)
 • S výukou paní doktorky jsem byl maximálně spokojen. Cvičení byla vždy příjemná, plná nových informací. Způsob výuky paní doktorky mi maximálně vyhovoval.
 • Oceňuji velice laskavý přístup vyučující. I když přednášky byly v online podobě trochu náročnější a zdlouhavější než prezenčně. Ale vyučující se velmi snažila nám danou látku, co nejlépe předat.

Analýza a ovládání rizik:

 • Velice pěkné podání přednášek, srozumitelné a zajímavé. Přednášky byly formulovány na skutečnou situaci, ve které se teď svět ocitá. Formy přednášek byly zaměřeny na praxi, což u tohoto předmětu oceňuji.
 • Podání cvičení srozumitelné, bylo snadné pochopit danou problematiku pro dané téma. Vysvětlení případného zadání úkolu a formulovaní metod srozumitelné.

Integrovaný záchranný systém:

 • Zajímavé informace k problematice organizace IZS. Dobrá interakce s vyučujícím.
 • Podání přednášek bylo srozumitelné, vycházející z praxe a zaměřené na praxi. Daná problematika byla tak snadno pochopena. Zajímavosti z praxe byly ku prospěchu.

Kriminální politika:

 • Velice zajímavé přednášky, spousta nových informací, pojetí přednášek bylo zaměřené na praxi, přirovnání k různým reálným situacím bylo ku prospěchu chápané problematiky.

Vybrané aspekty správního práva:

 • Pěkné podání přednášek, hodně věcí z praxe a využití pro současný stav. 

Nauka o zbraních a střelivu:

 • Perfektně vystvělené přednášky, mnoho názorných ukázek - v rámci možnosti distanční výuky.

Ochrana obyvatelstva:

 • Předmět mě moc bavil, líbilo se mi proložení videi, látka mě i přesto, že to bylo online, bavila a zaujala. Dost věcí jsem si pamatovala z přednášek. Celkově bylo učivo zajímavé a chci moc poděkovat za závěrečnou přednášku, kde nám paní profesorka objasnila jak probíhá obhajoba a státní závěrečná zkouška.

Zaujala Tě hodnocení našich studentů? Přihlas se ke studiu.

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou dnů ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.