Web of Science

Databáze Web of ScienceTM Core Collection, součást kolekce databází v rámci Web of Science (WoS), je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Obsahuje bibliografické údaje včetně abstraktů, plné texty a citace prací z celého světa. Plné texty jsou dostupné, jsou-li předplacené u vydavatele či volně dostupné (např. přes Google Scholar). Databáze dále poskytuje informace o referencích a citovanosti autorů a jejich článků a publikací.

Přístup do databáze je zajištěn z jakéhokoliv počítače v budově školy a nebo přes jakékoliv zařízení připojené přes wi-fi Ambis.

http://webofscience.com/