World Tourism Organization (UNWTO) E-library

Elektronická knihovna s širokým záběrem zdrojů z oboru turismu a příbuzných oborů jako eko-turistika, udržitelný rozvoj, statistika, průzkum trhu a inovace na poli turismu.

  • Anglicky
  • Přístupné z počítačů nebo Wi-Fi školy.

https://www.e-unwto.org/