WTN

Světová síť cestovního ruchu (WTN) vznikla v prosinci 2020 a AMBIS vysoká škola je jejím zakládajícím členem. WTN je zaměřena na potřeby a aspirace malých a středních podniků cestovního ruchu a zainteresovaných stran. Spojením členů soukromého a veřejného sektoru na regionálních a globálních platformách se WTN nejen zasazuje o své členy, ale zviditelňuje je na hlavních schůzkách o cestovním ruchu. WTN má členy ve více než 120 zemích světa. Ve spolupráci se zainteresovanými stranami, vůdci cestovního ruchu a vládami se WTN snaží vytvořit inovativní přístupy pro inkluzivní a udržitelný růst sektoru cestovního ruchu a pomáhat malým a středním podnikům v cestovním ruchu v dobrých i náročných časech. Cílem WTN je poskytnout svým členům globální platformu pro výměnu zkušeností, ale i pro prosazování se na globálním trhu a zároveň jim nabídnout vzdělávací možnosti a poradenské služby.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy, doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., je členkou Advisory Boardu.