Základní údaje a informace

Informace a přístup k osobním údajům

Akreditované studijní programy

Etický kodex

Dodatek č. 1 - Harmonogram AR 2019/2020

Harmonogram AR 2019/2020

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2020/2021

Harmonogram AR 2020/2021

Akademická rada
 

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Vysoká škola Regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., podporuje studium osob se specifickými potřebami. Potřebujete-li konzultovat podmínky a možnosti Vašeho zapojení do studia či máte jiné požadavky v souvislosti s Vašimi specifickými potřebami, můžete se obrátit na kancelář rektorátu.

Kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami je Ing. Alena Svobodová. Své dotazy prosím směřujte na e-mail rektor@ambis.cz