Základní údaje a informace

Oznámení o přijímání ke studiu

Změna opatření rektorky vydaných k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky

Rozhodnutí rektorky podle směrnice Rektorky VP-R-31 Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 19

Informace a přístup k osobním údajům

Akreditované studijní programy

Etický kodex

Harmonogram AR 2021/2022

Harmonogram AR 2020/2021

Akademická rada

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2021/2022

Vyhodnocení přijímacího řízení pro AR 2020/2021


 

Informace pro studenty se specifickými potřebami

AMBIS vysoká škola, a.s., podporuje studium osob se specifickými potřebami. Potřebujete-li konzultovat podmínky a možnosti Vašeho zapojení do studia či máte jiné požadavky v souvislosti s Vašimi specifickými potřebami, můžete se obrátit na kancelář rektorátu.

Kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami je Ing. Alena Svobodová. Své dotazy prosím směřujte na e-mail rektor@ambis.cz