Základní údaje a informace

Akreditované studijní programy

Etický kodex

Vyšetřování stížností týkajících se sexualizovaného násilí či sexuálního obtěžování

Harmonogram AR 2022/2023

Vyhodnocení přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024

Zasedání Valné hromady společnosti


 

Informace pro studenty se specifickými potřebami

AMBIS vysoká škola, a.s., podporuje studium osob se specifickými potřebami. Potřebujete-li konzultovat podmínky a možnosti Vašeho zapojení do studia či máte jiné požadavky v souvislosti s Vašimi specifickými potřebami, můžete se obrátit na kancelář rektorátu.

Kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami je Ing. Alena Svobodová. Své dotazy prosím směřujte na e-mail rektor@ambis.cz