Základy mezinárodního obchodu

Cílem předmětu je umožnit studentům orientovat se v základních principech zahraničních obchodních vztahů a získat základní teoretické i praktické znalosti z oblasti mezinárodního obchodu. Poskytnout studentům základní přehled o mezinárodním obchodě jak z makroekonomického, tak i mikroekonomického pohledu a o úloze národních i mezinárodních institucích pro podporu zahraničního a mezinárodního obchodu, ale i o vlivu mezinárodního obchodu na proces globalizace. Studenti se seznámí s v praxi používanými instrumenty platebního styku a s možnými riziky mezinárodního obchodu. Prostřednictvím představení praktických ukázek obchodních případů umožní propojit obecné ekonomické znalosti studenta s lepší orientací v dané problematice.

Po absolvování předmětu studenti budou schopni:

 • Chápat postavení a roli mezinárodního obchodu jako součásti mezinárodních ekonomických vztahů a jeho vztahu k procesům globalizace
 • Seznámit se s hlavními právními normami používanými při realizaci obchodních vztahů
 • Objasnit podstatu mezinárodního platebního styku a instrumentů používaných při financování mezinárodního obchodu
 • Seznámit se s hlavními riziky mezinárodního obchodu a možnostmi jejich eliminace
 • Orientovat se v národních a mezinárodních institucích pro podporu zahraničního a mezinárodního obchodu

Hlavní témata:

 1. Mezinárodní obchod jako součást mezinárodních ekonomických vztahů a vliv na globalizaci
 2. Národní a mezinárodní instituce mezinárodního obchodu
 3. Instrumenty zahraničního obchodu a eliminace rizik
 4. Způsoby financování mezinárodního obchodu a role globálních finančních trhů při jejich financování
 5. Zahraničně obchodní politika států a její nástroje
 6. Statistické vykazování mezinárodního obchodu