Finanční podmínky

Finanční podpora je účastníkům vyplácena formou fixních sazeb určených národní agenturou DZS a výkonnou agenturou EACEA.

Finanční podpora pro zaměstnanecké pobyty (školení i výuka) v rámci programu Erasmus+ se skládá ze dvou základních složek: příspěvku na pobytové výdaje a příspěvku na cestovní náklady. Celková částka se vypočítá jako počet dní vynásobený fixní částkou příspěvku na pobytové výdaje, ke kterému se přičte příspěvek na cestovní náklady a cestovní den.

Pobytové náklady:

Skupina I. (Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko)

  • 1. – 14. den: €153/den
  • 15. – 60. den: €107,1/den

Skupina II. (Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko)

  • 1. – 14. den: €136/den
  • 15. – 60. den: €95,2/den

Skupina III. (Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko)

  • 1. – 14. den: €119/den
  • 15. – 60. den: €83,3/den

Cestovní náklady:

            10 – 99 km:               €23

            100 – 499 km:          €180  

            500 – 1999 km:        €275  

            2000 – 2999 km:     €360 

            3000 – 3999 km:     €530

            4000 – 7999 km:     €820

            8000 km a více:       €1500

Vzdálenost se počítá pomocí nástroje Distance calculator mezi Prahou a městem, kde sídlí cílová instituce.

K celkové době trvání mobility je možné přičíst 1 den na cestu předcházející prvnímu dni pobytu nebo 1 den cesty následující po dni aktivity v zahraničí. Sazba finanční podpory na cestovní den je rovna částce na pobytové náklady v cílové zemi. Standardně je zaměstnancům AMBIS VŠ přičítán 1 cestovní den.

Podpora účastníků se specifickými nároky