Výběrové řízení

Výběrové řízení Erasmus+

Do programu Erasmus+ je možné se přihlásit pouze v rámci výběrových řízení, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o finanční podporu.

O termínech výběrových řízení jsou zaměstnanci Ambis informováni zde na webu, prostřednictvím e-mailu, dále na vývěsce programu Erasmus+ a u institucionálního koordinátora.

Přihláška - Vyplněnou přihlášku zasílejte na erasmus@ambis.cz

Aktuální výběrová řízení:

Výběrové řízení