ESF projekt zaměřený na gender audit

Projekt si klade za cíl realizovat genderové audity u 6 vybraných firem na území Prahy, které se vsoučasné době dynamicky rozvíjí a v blízké budoucnosti je čeká poměrně rychlý nárůst zaměstnanců.

Vzhledem k tomuto rychlému rozvoji je žádoucí motivovat zaměstnavatele k včasnému nastavení firemní kultury a procesů s ohledem na RŽaM a WLB. Z každého auditu bude zpracována závěrečná zpráva včetně příkladů dobré praxe, kterou se zaměstnavatelem osobně odborně zkonzultuje člen projektového týmu.

Souhrnná závěrečná zpráva ze všech auditů bude přístupná veřejnosti a bude vědeckým výstupem, zkoumajícím aktuální stav RŽaM ve firmách na území hlavního města Prahy s příklady dobré praxe a tipy na zlepšení. Finalizace projektu je stanovena na 13.5. 2018.