ESF projekt Realizace gender auditů dynamicky se rozvíjejících firem 

Dne 13. 5. 2018 byl úspěšně ukončen projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_051/0006318 Realizace gender auditů dynamicky se rozvíjejících firem na území hl. m. Prahy. Projekt byl podpořen v rámci programu Operačního programu Zaměstnanost - výzvy 051.

Projekt si kladl za cíl realizovat genderové audity u 6 vybraných firem na území Prahy, které se aktuálně dynamicky rozvíjí a v blízké budoucnosti je čeká poměrně rychlý nárůst zaměstnanců.

Vzhledem k tomuto rychlému rozvoji bylo žádoucí motivovat zaměstnavatele k včasnému nastavení firemní kultury a procesů s ohledem na RŽaM a WLB. Z každého auditu byla zpracována závěrečná zpráva včetně příkladů dobré praxe, kterou realizační tým se zaměstnavatelem osobně zkonzultoval.

Níže zveřejňujeme následující výstupy, které jsou rovněž monitorovacími indikátory projektu.
 

Závěrečné zprávy z jednotlivých auditů - 6x celkem:

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

Firma 5

Firma 6

Závěrečná zpráva se souhrnnými okomentovanými výsledky auditů u všech zaměstnavatelů.

Určeno primárně pro auditované zaměstnavatele, aby si mohli porovnat výsledky své firmy s

průměrnými výsledky za všechny organizace.

Souhrnná prezentace
 

Souhrnná výzkumná zpráva popisující cíl projektu, užitou metodiku, data, zjištěné poznatky a

výsledky, příklady dobré a špatné praxe a radami, jak situaci řešit

Závěrečná zpráva FIN
 

V případě zájmu o více informací kontaktujte projektovou manažerku Naďu Němečkovou - nadezda.nemeckova@ambis.cz.