Innovation of the structure and content of education in the field of economy

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání, zlepšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí cílových skupin projektu. Zlepšení kvality vzdělávání povede k lepšímu zvládání globálních výzev, které přináší globalizace, změna klimatu a digitální transformace. Projekt se zabývá začleňováním migrantů prostřednictvím odstraňování překážek v přístupu k terciárnímu vzdělávání v cílových zemích a s důrazem na jejich lepší integraci na trhu práce.

Partneři projektu:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko) - koordinátor, AMBIS vysoká škola, a. s., International Black Sea University Ltd (Georgia), Uniwersytet Rolniczy Im. Hugona Kollataja w Krakowie (Poland).

Výsledkem projektu budou inovativní digitální výukové materiály v oblasti ekonomie a managementu s důrazem na digitalizaci a udržitelnost, přizpůsobené potřebám studentů a zaměstnavatelů, vytvořené také v ukrajinském jazyce. Udržitelnost projektu bude zajištěna začleněním výsledků do vzdělávacích programů. Výsledky projektu podpoří inkluzi, partnerství a propojení vysokoškolských vzdělávacích systémů, zvýší digitální kompetence a pozitivnější postoj k hodnotám EU. Trvání projektu 01/09/2023 - 31/08/2026.