Innovation of the structure and content of education in the field of economics and management with an emphasis on digitization, sustainability and the integration of migrants

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání, zlepšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí cílových skupin projektu. Zlepšení kvality vzdělávání povede k lepšímu zvládání globálních výzev, které přináší globalizace, změna klimatu a digitální transformace. Projekt se zabývá začleňováním migrantů prostřednictvím odstraňování překážek v přístupu k terciárnímu vzdělávání v cílových zemích a s důrazem na jejich lepší integraci na trhu práce.

Partneři projektu:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko) - koordinátor, AMBIS vysoká škola, a. s., International Black Sea University Ltd (Georgia), Uniwersytet Rolniczy Im. Hugona Kollataja w Krakowie (Poland).

Výsledkem projektu budou inovativní digitální výukové materiály v oblasti ekonomie a managementu s důrazem na digitalizaci a udržitelnost, přizpůsobené potřebám studentů a zaměstnavatelů, vytvořené také v ukrajinském jazyce. Udržitelnost projektu bude zajištěna začleněním výsledků do vzdělávacích programů. Výsledky projektu podpoří inkluzi, partnerství a propojení vysokoškolských vzdělávacích systémů, zvýší digitální kompetence a pozitivnější postoj k hodnotám EU. Trvání projektu 01/09/2023 - 31/08/2026.