Motivace pro navazující studium na AMBIS VŠ

Naše vysoká škola nabízí studium v 6 bakalářských a 3 magisterských studijních programech, ve kterých mohou studenti vhodně navázat na svoje znalosti a dovednosti získané ať už na AMBIS VŠ, nebo na jiné vysoké škole.

Právě pro uchazeče o navazující studium z řad našich bakalářských studentů máme nyní mimořádnou nabídku:

Když se uchazeč přihlásí do konce srpna, získá slevu 1500 Kč na školné za první rok studia.

Pokud chcete získat tuto slevu a studovat na momentálně největší a úspěšně se rozvíjející soukromé vysoké škole v České republice, vyplňte nezávaznou přihlášku a do poznámky uveďte „sleva 1500“. Následně si už jenom vyberete termín a formu rozhovoru s kolegy ze zákaznického oddělení.

Pokud váháte, jestli po získání bakalářského titulu pokračovat v dalším studiu, přečtěte si následující rozhovory s našimi studenty a absolventy. Třeba vás podpoří ve vašem dalším směřování :)


Mgr. Veronika Kučerová

absolventka navazujícího programu Bezpečnostní management

manažerka prevence kriminality Středočeského kraje

1. Co pro vás bylo impulsem pokračovat v navazujícím studiu na AMBIS VŠ?

Chtěla jsem si prohloubit získané znalosti v oblasti bezpečnosti a samozřejmě získat magisterský titul. Nesmírně oceňuji práci a ochotu vyučujících, díky kterým jsem zůstala vysoké škole AMBIS „věrná“. A vyplatilo se.

2. V čem vidíte přínos navazujícího studia?

Skrze studijní program zaměřený na bezpečnost a právo jsem se mohla realizovat nejen v osobním, ale též pracovním životě. I díky studiu na vysoké škole AMBIS jsem získala práci, která mě baví a naplňuje. Přínos vidím i v tom, že jsem v rámci magisterského stupně absolvovala odbornou stáž, já jsem své štěstí zkusila v EY (Ernst & Young) a povedlo se :). Zde jsem také načerpala mnoho inspirace a nových zkušeností. Škola tedy splnila veškerá má očekávání. Největší přínos vidím v samotném studijním programu, protože dokážu získané teoretické poznatky převést do praxe a také mohu pokračovat v dalším studiu.


Bc. Zdeněk Vocásek

student navazujícího programu Management a hospodaření ve veřejné správě

vedoucí oddělení ve firmě Škoda Auto a.s.

1. Co pro vás bylo impulsem pokračovat v navazujícím studiu na AMBIS VŠ?

Hlavním impulsem pro navazující studium byl pro mě určitě osobní rozvoj. Ten je velmi úzce propojen s mým současným zaměstnáním, kde chci rozvíjet a realizovat svůj potenciál, rozšířit své pracovní uplatnění a kariérně se posunout.

2. V čem vidíte přínos navazujícího studia?

V bakalářském programu jsem získal velké množství obecných vědomostí. Ale navazující studium se již více zaměřuje a filtruje na konkrétní oblasti. Pedagogové mi předali velmi cenné dovednosti a znalosti. Díky navazujícímu studiu se ze mě stal výrazně lepší specialista.


Mgr. Ing. Jitka Fialová, MBA

absolventka navazujícího programu Ekonomika a management podniku

freelance analytička a doktorandka

Celoživotní vzdělávání v oboru je aktuálně nejen trend, ale i nutnost. Místo různých často velmi drahých kurzů pochybných certifikací a kvality jsem se rozhodla pro další studium na AMBIS VŠ, kde jsou erudovaní lektoři se zkušenostmi z praxe a jednotlivé předměty na sebe smysluplně navazovaly. Nebyla to žádná lehká „dávačka“, titulu si opravdu vážím, oproti studiu na státních školách byl ale přístup učitelů i studijního oddělení maximálně vstřícný, profesionální a nezřídka doslova bleskový.


Bc. Matěj Blümel

student navazujícího programu Ekonomika a management podniku

profesionální hokejista

1. Co pro vás bylo impulsem pokračovat v navazujícím studiu na AMBIS VŠ?

Já osobně jsem si při začátku studia říkal, že mi při hokejové kariéře bude bohatě stačit, když dodělám bakalářské studium. Je pravdou, že moc sportovců nemá vysokoškolské vzdělání, na druhou stranu nikdy nevíte, kdy se můžete zranit tak, že se sportem budete muset skončit. Takže to byl hlavní důvod, proč jsem se studiem vůbec začal. Popravdě jsem si po dokončení bakalářského studia řekl, že to vlastně strašně rychle uteklo, a tak proč nezkusit ještě inženýra, když je to jen o dva roky navíc a je tam vidina dosažení vyššího titulu.

2. V čem vidíte přínos navazujícího studia?

Abych řekl pravdu, v kombinaci s mým pracovním vytížením to není vůbec jednoduché. Už jsem si několikrát říkal, že skončím, ale žene mě dopředu zaprvé vidina dosažení inženýrského titulu a zadruhé pocit, že si budu moct říct, že jsem to nevzdal, zatnul zuby a pokračoval, i když to nebylo vždy úplně jednoduché.


Bc. Milan Fábik

student navazujícího programu Ekonomika a management podniku

IT manažer

1. Co pro vás bylo impulsem pokračovat v navazujícím studiu na AMBIS VŠ?

Vrátit se po x letech do školy znamenalo vynaložit vnitřní energii, abych opět nastavil mysl na učení. Nepokračovat v navazujícím studiu bych vnímal jako plýtvání energie, kterou jsem vynaložil v předchozích semestrech. Je to podobné, jako když bych nastartoval auto, spotřeboval energii ve formě paliva, abych dosáhl určité rychlosti, a následně bych začal brzdit. Nedávalo by mi to smysl. Rád spolupracuji s lidmi, kteří jsou schopní dotahovat věci do úspěšného konce. Stejné nároky mám na sebe, proto pokračovat v navazujícím studiu bylo pro mě logickým krokem.

Navíc mám kolem sebe fajn lidi, kteří mě na základě vlastní zkušenosti povzbuzovali, abych určitě ve studiu pokračoval, protože to bude prý mnohem větší zábava. Užívám si, že v navazujícím studiu nás vyučující berou spíš už jako své kolegy. Navazující studium staví na znalostech získaných během bakalářského studia, proto i orientace studentů v problematice je na úplně jiné úrovni.

2. V čem vidíte přínos navazujícího studia?

Jedna z nejjistějších investic je investice do vlastního vzdělání. Zvyšuji moji schopnost realizovat další pracovní cíle, jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. Postupným zaváděním průmyslu 4.0 dochází ke změně podmínek na pracovním trhu. Předpokládá se, že 30 – 50 % pracovních míst bude buď úplně zrušeno, nebo transformováno na nové pozice. Tím, že pokračuji v navazujícím studiu, realizuji svůj plán vlastního rozvoje a seberealizace.

Většina toho, co jsem se naučil na bakalářském stupni, během navazujícího studia začíná zapadat do mnohem širšího kontextu. Je to, jako když skládáte mozaiku. Vytváří to celkový obraz plný zajímavých detailů, které nebylo předtím možné vidět. Vyučující, kteří nás vedou, to dělají způsobem, abychom tyto poznatky mohli aplikovat v praxi už během studia.


Bc. Michal Nosek
student navazujícího programu Ekonomika a management podniku

pracovník v Kolibřík CSR (agentura zaměstnávající OZP), externista pro ČSOB v oblasti finančních trhů

1. Co pro vás bylo impulsem pokračovat v navazujícím studiu na AMBIS VŠ?

Byl jsem na školu zvyklý a elektronické uživatelské prostředí pro mě bylo velmi příjemné. Vyhovovala mi určitá volnost v docházce a také přístup k materiálům v informačním systému. Pozitivní stránkou jsou i kantoři, prozatím jsem s žádným z nich neměl problém, což se z doslechu od kamarádů na jiných školách moc často říci nedá. Jsem osoba zdravotně postižená (levostranná hemiparéza neboli částečná paralýza levé horní a dolní končetiny, pozn. red.), a když jsem nastoupil na školu, měl jsem lehké obavy z přístupu spolužáků, ti se však chovali úžasně. Kolektiv na škole byl pro mne velmi vyhovující a doufal jsem v to i v navazujícím studiu, což se potvrdilo. Opět se ke mně spolužáci chovají tak, jako kdybych žádné postižení neměl. 

2. V čem vidíte přínos navazujícího studia?

Především v utvrzení znalostí. Mnoho předmětů se z části opakuje a musel jsem si tedy zopakovat, nebo se přiučit věci, které jsem již znal. Konkrétně bych chtěl vyzdvihnout paní garantku ekonomických předmětů, která nás opravdu dobře připravuje a snaží se nastavovat testy tak, aby studenti chápali principy ekonomie. Spousta studentů označuje testy v tomto předmětu za přehnaně těžké, mně však přijdou těžce spravedlivé :). Celkově je studium velmi příjemné a nenarazil jsem v průběhu studia na žádný větší zádrhel, vše se vždy dá vyřešit. 


Bc. David Chloupek

student navazujícího programu Bezpečnostní management

hlavní účetní Správy státních hmotných rezerv (SSHR)

1. Co pro vás bylo impulsem pokračovat v navazujícím studiu na AMBIS VŠ?

Pro magisterský obor zaměřený na Bezpečnostní management jsem se rozhodl původně kvůli hospodářské kriminalitě. Protože jsem v rámci bakaláře studoval na jiné škole ekonomický směr, jednalo se u mě o vstup do neprobádaných vod. Vůbec svého rozhodnutí ale nelituji, protože jsou zde předměty, které mě vysloveně bavily, jako IZS, krizové řízení a forenzní psychologie. Zároveň jsem měl možnost si vybrat téma diplomové práce Ekonomické důsledky katastrof, kde mohu propojit veškeré doposud získané znalosti. Takže studium mohu vřele doporučit.

2. V čem vidíte přínos navazujícího studia?

Největší přínos spatřuji v tom, že já osobně pracuji na SSHR, kde čím dál více do sebe zapadají rozhodovací procesy jednotlivých odborů. Jsem rád, že se moje znalosti prohlubují právě díky studiu na AMBIS VŠ. Rovněž chci dodat, že se mi možná splní dětský sen a vstoupím k PČR, poněvadž pokud si vyberete zaměření Kriminalistika a kriminologie, tak právě zde získáte potřebné dovednosti.


Rozhovory vedla: Karolína Vargová, prorektorát pro pedagogickou činnost