Resocializační a penitenciární pedagogika

Tříleté bakalářské studium

Školné

Od 33 900 Kč
za semestr

Lokalita

Praha

Titul

Bakalář
(Bc.)

Resocializační a penitenciární pedagogika: Obnovujte naději a měňte životy k lepšímu.

Získáš teoretické i praktické dovednosti a znalosti pro resocializaci a reintegraci jedinců, kteří mají za sebou střet se zákonem. Naučíš se porozumět jejich potřebám a navrhovat efektivní programy, které jim pomohou se úspěšně začlenit zpět do společnosti.


Uplatnění:

  • Resocializační pracovník ve výchovných zařízeních
  • Penitenciární pedagog ve věznicích
  • Terapeut specializovaný na reintegraci bývalých vězňů
  • Poradce a terapeut pro oběti trestné činnosti v neziskových organizacích
  • Koordinátor resocializačních programů v sociálních službách

Klíčové oblasti studia:

  • Reintegrace do společnosti
  • Prevence recidivy
  • Terapeutická interakce
  • Pedagogika
  • Psychologie

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Jaké “dveře” ti toto studium otevře?

Nalezneš uplatnění v nápravných zařízeních, věznicích, probační a mediační službě, nestátních neziskových organizacích či sociálních službách. Profese zahrnují resocializační pracovníky, penitenciární pedagogy, terapeuty či poradce pro oběti trestné činnosti.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru!

Naučíš se sestavovat a připravovat vhodné resocializační programy pro osoby, které jsou ve výchovných či vězeňských zařízeních, porozumíš specifickým potřebám jedinců, kteří jsou zařazeny do penitenciární ale i následné postpenitenciární péče, budeš umět vytvářet vhodné resocializační strategie, jež budou přispívat k úspěšné reintegraci osob zpět do společnosti.

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Studium je vhodné pro empatické a motivované osoby, které se zajímají o sociální a restorativní spravedlnost, mají schopnost komunikace a týmové práce a chtějí pomoci ve vytváření budoucnosti osobám, které jsou často mimořádně komplikované a trpí řadou nejrůznějších forem závislostí.

17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

,,Na tuto školu jsem se přihlásila proto, že jsem na ni obdržela velice pozitivní recenze. Vybrala jsem si kombinované studium, které se dá snadno zvládat s prací. Online výuka mi vyhovuje, protože se nás učitelé snaží zapojit do svých hodin.“

-Aneta, Management a hospodaření ve veřejné správě

„Vrhnout se na studium VŠ 30 let po maturitě? Proč ne... Jako člověk s dlouholetou praxí jsem si vybrala AMBIS právě proto, že přednášející mají také bohaté zkušenosti z praxe. Studuji kombinovaně první ročník, a protože přišla epidemie COVIDu, čekalo mě studium online. Nejprve jsem měla obavy, ale zbytečně. Dokonce mi online výuka více vyhovuje. I při přednáškách distanční formou se můžeme ptát a s přednášejícími živě diskutovat.“

-Jitka, Management a hospodaření ve veřejné správě

"Studium mě velmi bavilo. Přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí.

Ve funkci starostky, kterou zastávám, získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo."

-Mgr. Jitka Synková, absolventka oboru Management rozvoje měst a regionů

Okolí o mně říká, že jsem kreativní a komunikativní. Baví mě reklama, sociální sítě a komunikace s lidmi, a právě proto jsem se rozhodla studovat marketing a posouvat se v tomto směru dál. S každým dalším semestrem a novými předměty zjišťuji, že je mi marketing čím dál tím bližší.  Jsem ráda, že máme v rozvrhu předměty, které s marketingem přímo souvisí. V marketingu již pracuji, takže teorii, kterou se ve škole učíme, aplikuji obratem v praxi.

- Kristýna Šoborová, zaměření Marketing a brand management 

Vždy jsem chtěl studovat právo. Právnické fakulty ale neumožňují dálkové studium. Proto jsem hledal možnosti v rámci soukromých vysokých škol a objevil jsem Ambis.  Zaujalo mě zaměření Právo a bezpečnost, které je možné studovat v kombinované formě. To nejlepší na studiu je, že informace a znalosti, které získáváme během přednášek, nevyužijeme pouze v zaměstnání, ale jsou užitečné a obohacující i v běžném životě.

- Martin Beňo, zaměření Právo a bezpečnost

Mám velmi blízko ke sportu i k všeobecnému dění kolem sportu, proto jsem si ke studiu vybral zaměření Sportovní management. Oceňuji ochotu vyučujících a jejich informovanost v celém sportovním odvětví. Věřím, že po dokončení studia využiji všechno, co jsem se naučil a dozvěděl, k nalezení vysněné práce ve sportovním prostředí.

- Marek Soukup, zaměření Sportovní management

Na začátku studia jsem měla mírné obavy, jestli je vysoká škola pro mě to pravé, ale všechny obavy zmizely hned po prvních přednáškách. Přístup vyučujících a celého vedení školy je na perfektní úrovni, vždy pomohou a poradí s jakýmkoliv problémem.

Díky tomu, že je škola menší, cítíte rodinnou a přátelskou atmosféru. Oceňuji také možnost přístupu ke kvalitním studijním materiálům, zkušenosti vyučujících a možnosti praxe.

- Nicol Seligová, zaměření Kriminalistika a kriminologie

Mým profesním cílem a snem je založit si po škole vlastní business. Proto jsem si ke studiu vybral zaměření Startup a podnikání. Velmi oceňuji, že přednášky jsou opravdu zajímavé a učitelé jsou ke studentům velmi vstřícní. Snaží se přizpůsobit každou vyučovací hodinu našim potřebám. 

Vyučující nám častokrát posílají materiály nad rámec, a pomáhají nám tak rozvíjet naše znalosti a vhled do podnikatelského světa. Tím nám umožňují lépe se připravit na to, jak začít podnikat v oblasti, která nás zajímá.

- David Lindauer, zaměření Startup a podnikání

Zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů jsem si vybrala, protože mým profesním snem je vést a rozvíjet tým lidí pracujících v ekonomickém sektoru. Jsem ráda, že můžu využít možnosti kombinované formy studia, díky tomu totiž pokračuji ve své práci, ale zároveň studuji a vzdělávám se. Jestli je vaším snem pracovat s lidmi a vzdělávat se v této oblasti, tímhle zaměřením nešlápnete vedle. Studium vás bude rozvíjet a vzdělávat nejen pracovně, ale i soukromě.

- Markéta Frycová, zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Kde mohu realizovat praxe?


PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.,

Vedoucí katedry Speciální pedagogiky

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala magisterský obor zaměřený na speciální pedagogiku, posléze rigorózní řízení a doktorské studium. Dráhu vysokoškolského pedagoga započala rovněž na PedF UK v Praze, kde působila do roku 2000, a poté se podílela na tvorbě nového studijního oboru Speciální pedagogika na  VŠJAK. Zde rovněž začala pracovat jako odborná asistentka. V odborné praxi působila v zařízeních zaměřených na jedince se sluchovým, mentálním a řečovým postižením. Její profesní orientace je rozložena napříč spektrem speciální pedagogiky a na oblast vysokoškolského poradenství.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Úvod do studia
zápočet
povinný
Filozofie a etika
zkouška
povinný
Sociologie
zkouška
povinný
Pedagogika
zkouška
povinný
Psychologie
zkouška
povinný
Základy práva
zápočet
povinný

2. Semestr

Teorie výchovy
zkouška
povinný
Speciální pedagogika
zkouška
povinný
Vývojová psychologie
zkouška
povinný
Sociální patologie I.
zkouška
povinný
Sociální pedagogika
zkouška
povinný
Základy farmakologie a toxikologie
zápočet
povinný
Řízená praxe I.
zápočet
povinný

3. Semestr

Penologie a penitenciaristika
zkouška
povinný
Speciální pedagogika osob s poruchami chování
zkouška
povinný
Sociální patologie II (rizikové faktory 21. století)
zkouška
povinný
Sociální psychologie
zkouška
povinný
Bakalářský seminář
zápočet
povinný
Řízená praxe II.
zápočet
povinný
Sociální politika
zápočet
povinný

4. Semestr

Pedagogicko-psychologická diagnostika
zkouška
povinný
Sociální prevence
zkouška
povinný
Resocializační pedagogika I.
zkouška
povinný
Občanské právo
zkouška
povinný
Využití výzkumných metod v praxi
zápočet
povinný
Informační technologie v resocializační pedagogice
zápočet
povinný
Řízená praxe III.
zápočet
povinný

5. Semestr

Penitenciární pedagogika I.
zkouška
povinný
Postpenitenciární (kontinuální) péče
zkouška
povinný
Trestní právo
zkouška
povinný
Sociální komunikace a krizová komunikace
zápočet
povinný
Multikulturní výchova
zápočet
povinný
Cizí jazyk
zápočet
povinný
Bakalářský seminář II.
zápočet
povinný
Řízená praxe IV.
zápočet
povinný

6. Semestr

Probační a mediační služba
zkouška
povinný
Pedagogika volného času
zápočet
povinný
Sociální práce
zápočet
povinný
Lidská práva
zápočet
povinný

Povinně volitelné předměty

Psychohygiena a ochrana zdraví pedag. pracovníků
zápočet
4. semestr
Základy psychoterapie
zápočet
4. semestr
Správa a řízení výchovných institucí
zápočet
5. semestr
Terapeutický komunikační systém v resocializačním zařízení
zápočet
5. semestr
Dynamika sociální skupiny
zápočet
6. semestr
Základy romistiky
zápočet
6. semestr

Volitelné předměty se vyučují od třetího semestru.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Proč studovat zrovna u nás?

Přes 50

zahraničních partnerských univerzit 

82%

studentů doporučuje studium na Ambis

Až 98%

našich absolventů se uplatní na trhu práce

32 let

praktických zkušeností ve vzdělávání 

18k +

úspěšných absolventů od roku 2001

6 rokem

po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR