Souhrnné informace

Školení (Staff mobility for training – STT)

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj administrativních a pedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti / náslechů přednášek / odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí (vyhledávat můžete např. zde).

 • školení se uskutečňuje v programové zemi Erasmus+

 • školení lze realizovat buď na partnerské instituci (ECHE), nebo v jiné příslušné organizaci působící v oblasti školního vzdělávání (bez ECHE)

 • školení je vždy realizováno na základě trojstranně schválené Mobility Agreement (účastník, vysílající a přijímající instituce)

 • délka školení: 2 dny až 2 měsíce (školení delší než týden pouze v odůvodněných případech)

 • vyslaný zaměstnanec musí mít k VŠ pracovně právní vztah (pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ)

 • oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma školení za účelem zvyšování kvalifikace (staff weeks, job shadowing, jazykový kurz)

 • účast na konferenci je nezpůsobilou aktivitou v rámci STT

Výuka (Staff mobility for teaching – STA)

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

 • výukový pobyt se uskutečňuje v programové zemi Erasmus+ 

 • výukový pobyt lze realizovat pouze na partnerské instituci (ECHE)

 • výukový pobyt je vždy realizován na základě trojstranně schválené Mobility Agreement (účastník, vysílající a přijímající instituce)

 • délka pobytu: 2 dny až 2 měsíce (výukový pobyt delší než týden pouze v odůvodněných případech)

 • účastník musí v průběhu pobytu odučit minimálně 8 hodin výuky na přijímající instituci za týden nebo kratší dobu pobytu

 • V případě, že mobilita trvá déle než jeden týden, měl by být minimální počet vyučovacích hodin za neúplný týden úměrný délce trvání tohoto týdne, tj. 8/5*X

 • náplň výuky je předmětem dohody mezi účastníkem a přijímající institucí

 • kombinace STA a STT - lze kombinovat tyto 2 typy výjezdů, mobilita se pak řídí pravidly STA. V případě kombinace výukového pobytu a školení je minimální počet výukových hodin 4 za týden.

 • vyslaný zaměstnanec musí mít k VŠ pracovně právní vztah (pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ)

Přihlášení na mobility v rámci programu Erasmus+ probíhá prostřednictvím výběrového řízení

Programové země Erasmus+:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 

 • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko