Vyučující a garanti našich oborů

Naši vyučující propojují teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a naši studenti se díky tomu skvěle uplatní. Zjistěte s kým se během studia setkáte.

Ing. Ondřej Bačina

Přednášející předmětů z oblasti digitálního marketingu

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

Garant studijního programu Marketingová komunikace a garant předmětu marketingu

Ing. Olga Ortová Šeflová

Přednášející předmětů z oblasti bankovního managementu

Ing. Denis Drexler, Ph.D.

Přednášející předmětů z oblasti   marketingu

Ing. Libor Jarolím

Přednášející předmětů z oblasti digitálního marketingu

PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Přednášející předmětů z oblasti základů práce s informacemi a metodologie odborné práce.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Garant zaměření Politologie

„Při výuce zúročuji své zkušenosti z práce v prostředí české stranické politiky. Pravidelně publikuji ve vědeckém tisku doma i v zahraničí. Jsem autorem odborné monografie o ekonomické demokracii (2013) a o modelech a teoriích demokracie (2021). Můžete se semnou setkat v komentářích aktuálních politických událostí v domácích i zahraničních tištěných, audiovizuálních a online médiích. Například na České televizi či Rádiu Z, v Rozhlasu a televizi Slovenska, v Deníku Referendum nebo v Katolickém týdeníku. Na Ambis se mi nejvíce líbí přátelská a kolegiální atmosféra podněcující k tvořivosti a seberozvoji.“

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Garantka zaměření Manažerská psychologie

„Aktuálně působím jako člen Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska a České asociace psychologů práce a organizace a Mezinárodního konsorcia CSRP. Dlouhodobě spolupracuji jako psycholog s IZS ČR a SR. Jsem nositelkou např. certifikátu Critical Incident Stress Management, zakládající člen krizové linky Policie ČR. Působím také jako Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých. Jsem autorkou a spoluautorkou mnoha publikací a členkou mezinárodních projektů. Na Ambis se mi nejvíce líbí práce se studenty a zázemí. VŠ je podle mne nejlepší prostor nejen pro získání znalostí, kompetencí a odbornosti, ale také pro získání přátel.“

doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Garant zaměření Logistika a management výroby

„Jsem vyučující předmětů Logistika a management výroby a Strategic management of organisations. Tyto studijní předměty patří mezi nezbytné manažerské disciplíny organizací. Při výuce čerpám ze svých praktických zkušeností na pozici předsedy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti (ČLUZ a.s. Nové Strašecí, Jihlavan, a.s. Jihlava, BSH Holice a.s.). Působím jako člen Institute of Strategic and International Studies, Key West, Florida. Výhodou práce na Ambis je její propojení se současnými pokrokovými trendy a jejich zvládáním.“

doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Garant zaměření IT management

„Pro  Ambis pracuji od roku 2007. Vyučuji a garantuji předměty z oblasti informačních technologií, managementu a informačních systémů. Vedu závěrečné práce studentů s praktickým zaměřením a orientací na problémy, které zajímají studenta nebo firmu v níž pracuje. Studentům předávám své praktické zkušenosti z oblasti vývoje automobilových systémů a softwaru pro nadnárodní korporaci. Ve výuce promítám také své dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje a výzkumu.“

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Garantka zaměření Management cestovního ruchu

„Působím jako expertka pro EISMEA COSME, Erasmus + EACEA, EAPAA, VEGA, TAČR a Silverlight. Zastupuji Ambis v mezinárodních organizacích a sítích cestovního ruchu, jako jsou UNWTO, ATLAS, NECSTouR, WTN. 

Mým zaměřením je marketing a management cestovního ruchu. Pracovala jsem v cestovní kanceláři, hotelu a na nejvyšších manažerských pozicích v oblasti marketingu ve slovenských, amerických a německých nadnárodních korporacích se zaměřením na služby.  Tyto zkušenosti mohu studentům předat v rámci výuky.“

Od studia vás dělí už jenom přihláška

Vyplňte nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět.