Časopisy

Výzkumné aktivity školy jsou podporovány také vydáváním odborného vědeckého časopisu Socioekonomické a humanitní studie, který je zařazen na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik a je indexován v databázi ERIH+. V roce 2017 škola zažádala o zařazení časopisu do databáze SCOPUS. Více informací o časopise najdete na www.sehs.cz

Kromě toho škola v elektronické podobě vydává odborný časopis Bezpečnostní management v regionech (http://www.bezpecnostnimanagementvregionech.cz). Společně s Civitas per Populi, o.p.s. je spoluvydavatelem odborného časopisu „Regionální rozvoj mezi teorií a praxí“, který je zařazen v databázi ERIH+ a také byla podána žádost o jeho zařazení do SCOPUS. Webová stránka časopisu je http://www.regionalnirozvoj.eu.