Časopisy

Časopis Právo a bezpečnost vydává AMBIS vysoká škola, a.s. jako recenzovaný odborný časopis zaměřující se na oblast práva a bezpečnosti. Vysoká škola Ambis převzala vydávání tohoto úspěšného časopisu od Vysoké školy Karla Engliše v roce 2019. Časopis vychází od roku 2014 a bezprostředně navazuje na časopis Periodica Academica vydávaný od roku 2006. Články z něj jsou dostupné v systému ASPI WoltersKluwer a. s. Více informací můžete nalézt na stránkách časopisu: https://www.pravoabezpecnost.cz/

Druhým vědeckým recenzovaným časopisem naší školy jsou Socioekonomické a humanitní studie. Posláním časopisu je na vysoké odborné úrovni prezentovat výsledky vědecko-výzkumné práce autorů z oblasti socioekonomických a humanitních věd. Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je zařazen do mezinárodních databází ERIH PLUS, EBSCO a ICI Journals Master List database. Více informací o časopise najdete zde: sehs.ambis.cz.

Společně s Civitas per Populi, o.p.s. byla škola do září 2021 spoluvydavatelem odborného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je zařazen v databázi ERIH+. Webovou stránku časopisu můžete najít zde: http://www.regionalnirozvoj.eu

Škola v minulých letech vydávala elektronický odborný časopis Bezpečnostní management v regionech.  

Archív časopisu:


Ke dni 1. 10. 2022 dochází k fúzi s Vysokou školou obchodní a hotelovou, která v minulosti vydávala časopis Journal of Tourism, Hospitality and Commerce.

Zde můžete najít jeho poslední čísla:

2/2022

1/2022