Časopisy

Časopis Právo a bezpečnost vydává AMBIS vysoká škola, a.s. jako recenzovaný odborný časopis zaměřující se na oblast práva a bezpečnosti. Vysoká škola Ambis převzala vydávání tohoto úspěšného časopisu od Vysoké školy Karla Engliše v roce 2019. Časopis vychází od roku 2014 a bezprostředně navazuje na časopis Periodica Academica vydávaný od roku 2006. Články z něj jsou dostupné v systému ASPI WoltersKluwer a. s. Více informací můžete nalézt na stránkách časopisu: https://www.pravoabezpecnost.cz/

Výzkumné aktivity školy jsou podporovány také vydáváním odborného vědeckého časopisu Socioekonomické a humanitní studie, který je indexován v databázi ERIH+ a EBSCO. Více informací o časopise najdete na www.sehs.cz

Společně s Civitas per Populi, o.p.s. byla škola do září 2021 spoluvydavatelem odborného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je zařazen v databázi ERIH+. Webovou stránku časopisu můžete najít zde: http://www.regionalnirozvoj.eu.

Škola v minulých letech vydávala elektronický odborný časopis Bezpečnostní management v regionech.  

Archív časopisu: