Elektronické zdroje informací
Veškeré zdroje jsou přístupné z PC a WiFi v budově školy.