Elektronické zdroje informací
Veškeré zdroje jsou přístupné z PC a Wi-Fi v budově školy.