Studijní obory


Bakalářské studijní obory

Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a bezpečnostních službách.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 21 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Kriminalistika a kriminologie

obor: Bezpečnostní management

Výuku absolvujete se specialisty v oboru, kteří vás seznámí s kriminalistickými metodami pro zajišťování a vyhodnocování stop a s postupy při vyšetřováním trestných činů.


Právo a bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Pokud si sami sebe dokážete představit na vedoucích pozicích bezpečnostních služeb nebo ve státní správě, je Právo a bezpečnost ideální zaměření, které vám pomůže se na to připravit.


Národní bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Pokud svou budoucnost vidíte v orgánech státní správy, bezpečnostních sborech na centrální úrovni, pozicích na regionální úrovni nebo u nevládních neziskových organizací, je tohle zaměření rozhodně pro vás.


Mezinárodní bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Výuku absolvujete se specialisty v oboru, kteří vás seznámí se soudobými bezpečnostními hrozbami a důležitými faktory v mezinárodní politice. Získáte schopnost kriticky analyzovat otázky světové bezpečnostní problematiky a vyhodnocovat mezinárodní politické dění. A to vše s ohledem na bezpečnostní situaci České republiky.


Kybernetická bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Pokud svou budoucnost vidíte v oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti v ICT, je toto zaměření rozhodně pro vás. Jako absolvent se dále můžete uplatnit na manažerských pozicích v institucích, které se touto problematikou zabývají.


Studujte obor pro budoucí podnikatele i manažery. Nasedněte na rychlík do opravdového byznysu. Naší specialitou je úzké propojení s praxí a zaměření na využití poznatků ze studia v reálném životě.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 20 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Marketing a brand management

obor: Ekonomika a management podniku

Vybudovat takovou značku, jakou je dnes Coca Cola nebo třeba IKEA. Vynikat v marketingovém řízení. Být vždy o krok napřed. To vás naučíme v zaměření Marketing a brand management.


Finanční management a účetnictví

obor: Ekonomika a management podniku

V rámci zaměření Finanční management a účetnictví budete seznámeni s obecnými principy finančního řízení a daňového systému. V průběhu studia nejen prohloubíte své znalosti v oblasti podnikových financí, ale získáte přehled o problematice investic a finančního plánování.


Startup a podnikání

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Startup a podnikání získáte odbornou průpravu, díky které vás na cestě k vlastnímu byznysu jen tak něco nezaskočí. Naučíte se, jak v co nejkratší době založit rentabilní a stabilní společnost, na základě inovativních podnikatelských záměrů.


Arts a event management

obor: Ekonomika a management podniku

Chtěli byste organizovat a koordinovat velké eventy a konference? Zaměření Arts a event management vám k tomu dá nejlepší předpoklady.


Sportovní management

obor: Ekonomika a management podniku

V rámci tohoto zaměření získáte obecné znalosti v řízení a managementu podniku se specializací na sportovní prostředí. Znalosti získané během studia tak lze uplatnit nejen ve sportovním prostředí, ale všeobecně v podnikání.


Digitální marketing

obor: Ekonomika a management podniku

Pomůžeme vám pochopit svět sociálních sítí. Naučíme vás, jak nastavit ty nejefektivnější PPC kampaně. Ukážeme vám, co všechno má vliv na proměnu návštěvníka v zákazníka. Vysvětlíme vám, jak správně pracovat s obsahem a ukážeme vám, čím jsou jednotlivé kanály specifické.


Manažerská psychologie

obor: Ekonomika a management podniku

Klíč k úspěšnému vedení lidí přitom spočívá v porozumění jejich motivům a postojům. V zaměření Manažerská psychologie si osvojíte dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, naučíte se citlivě řešit konflikty a zvládnete vyjednávání napříč kulturami.


Bankovní management

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Bankovní management dostanete tu nejlepší přípravu na bankovní kariéru. Proniknete do mechanismů centrálního i komerčního bankovnictví a zjistíte, jaké druhy operací se odehrávají na financích trzích. Poznáte také burzy, investování i vztahy mezinárodního bankovnictví a směnitelnost měn.


Logistika a management výroby

obor: Ekonomika a management podniku

Chcete se více dozvědět o logistických systémech i o tom, jak se řídí kvalita ve velkých firmách? Naučte se porozumět dopravním a výrobním společnostem.


IT management

obor: Ekonomika a management podniku

Naučte se, jak tyto oblasti řídit. Díky zaměření IT management získáte znalosti potřebné k řízení provozu a rozvoje informačních systémů, dokážete budovat informační strategie podniku nebo spravovat systém kontrolních mechanismů a bezpečnostních opatření.


Právo v obchodních vztazích

obor: Ekonomika a management podniku

Základy obchodního práva nebo třeba podnikatelská etika. Po absolvování zaměření Právo v obchodních vztazích budete připraveni na všechny situace, které vás mohou ve vašem podnikání potkat.


Média a PR

obor: Ekonomika a management podniku

Podpořte své podnikání vhodnou mediální či PR strategií a zvyšte své šance na úspěch. Vhodná komunikace značky nebo produktu může pomoci rozjet vaše podnikání. Zaměření Média a PR vám umožní prosadit se ve světě mediálních a PR agentur.


Management a rozvoj lidských zdrojů

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů si osvojíte dovednosti a metody, díky nimž si obratně poradíte s příležitostmi i problémy, které vás při vedení lidí potkají.


Sales management

obor: Ekonomika a management podniku

Sales management je zaměření, díky kterému jednou můžete vytvářet obchodní strategie, řídit značky a vyjednávat zakázky na mezinárodní úrovni. Nejdřív se ale potřebujete naučit, jak správně vystupovat a zacílit prodej tak, abyste potenciální zákazníky přeměnily na ty, kteří se vracejí.


Andragogika a rozvoj zaměstnanců

obor: Ekonomika a management podniku

My vás naučíme základům pedagogiky a didaktiky. Ukážeme vám specifika vzdělávání dospělých. Uděláme z vás profesionála, který bude rozvíjet potenciál zaměstnanců a posouvat tím firmy kupředu.


Oceňování majetku

obor: Ekonomika a management podniku

Staňte se odborníkem v oboru oceňování majetku.Studujte jedinečný obor v České republice. Naučte se vypracovávat odhady a spravovat databáze majetku včetně cenných papírů.


Management cestovního ruchu

obor: Ekonomika a management podniku

Připravte se pro výkon manažerských funkcí v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě a získejte znalosti z managementu destinace cestovního ruchu, mezinárodního cestovního ruchu.


Získejte důležité praktické znalosti a osvojte si potřebný rozsah dovedností k výkonu povolání na ekonomických, správních či řídících pozicích ve veřejné správě

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 20 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Management cestovního ruchu

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Zaměření Cestovního ruchu je příprava pro výkon manažerských funkcí v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě. 


Politologie

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Studenti se seznámí se základními problémy a teoriemi politologie. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Dále se studenti seznámí s dějinami politického myšlení, základy a aktuálními otázkami Evropské Unie.


Management lidských zdrojů

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

V zaměření Management lidských zdrojů si osvojíte dovednosti a metody, díky nimž si obratně poradíte s příležitostmi i problémy, které vás při vedení lidí potkají.


Veřejné finance

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Získáte základní orientaci v oboru veřejných financí, charakteristika veřejných financí, zdůvodnění veřejných zásahů, problematika veřejných statků a externích efektů, systém veřejných rozpočtů, subjekty veřejných financí, rozhodovávání o nabídce veřejných služeb, teorie veřejné volby.


Hospodářská a sociální politika

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Výrazněji se zaměřuje především na oblast veřejné a sociální politiky a její implementaci. Dále se studenti v zaměření seznámí se základními funkcemi státu v oblasti společenského a hospodářského rozvoje, včetně oblastí, které tvoří největší výdajové položky veřejného rozpočtu. 


Management a životní prostředí

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Studenti si osvojí základní znalosti z oblasti životního prostředí a pochopí důležité vztahy a procesy, které se ve společnosti v kontextu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí uplatňují.


Management rozvoje měst a regionů

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Studenti se naučí identifikovat a analyzovat rozvojové problémy obcí, měst a regionů, ale také vytvářet a řídit strategie a projekty vedoucích k jejich řešení. 


Manažerské techniky a dovednosti

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Student v rámci zaměření získá možnost pracovat na svém osobním rozvoji, na objevení svého potenciálu. Student získá mimořádnou možnost zvýšit své manažerské kompetence a prohloubit dovednosti klíčové pro úspěšný život a profesní kariéru, a to pod vedením zkušených praktiků v této oblasti.


Mezinárodní vztahy a Evropská unie

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Student získá znalost principů mezinárodních vztahů, fungování Evropské unie, výkon evropských politik ve státní správě stejně jako mezinárodního práva tak značně posílí všeobecné porozumění fungování veřejné správy a roli ČR v kontextu regionálním a světovém.


Bezpečnostní management

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Student získá odborné dovedností v prostředí ozbrojených bezpečnostních sborů, jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních výkonu veřejné správy a dalších orgánů a institucí při zajišťování krizového řízení.


Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a samosprávě. Vyberte si zaměření podle toho, čemu se v budoucnu chcete věnovat.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 20 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Management cestovního ruchu

obor: Management rozvoje měst a regionů

Naučte se, jak nad regionem uvažovat jako nad „produktem“ a jak ho správně propagovat. V zaměření Management cestovního ruchu pochopíte, jak se marketingové nástroje dají uplatnit v prostředí turismu a získáte informace o organizaci, politice a podpoře tohoto odvětví v krajině.


Management a rozvoj lidských zdrojů

obor: Management rozvoje měst a regionů

V zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů si osvojíte dovednosti a metody, díky nimž si obratně poradíte s příležitostmi i problémy, které vás při vedení lidí potkají.


Management evropských projektů

obor: Management rozvoje měst a regionů

V zaměření Management evropských projektů se dozvíte, jak fungují jednotlivé instituce Evropské unie, a zvládnete řízení dotačních projektů.


Management ve veřejné správě

obor: Management rozvoje měst a regionů

V zaměření Management ve veřejné správě vám ukážeme, jak správně vést pracovníky obecních a městských úřadů, organizačních složek a institucí jak státu, tak krajů a obcí.


Územní management

obor: Management rozvoje měst a regionů

V zaměření Územní management vás zasvětíme do problematiky udržitelného rozvoje, prostorově-organizační stránky regionů i postupů v plánování krajiny.


Životní prostředí a rozvoj

obor: Management rozvoje měst a regionů

V zaměření životní prostředí a rozvoj pochopíte vazby mezi sférami v oblasti životního prostředí a jeho ochrany ve vztahu k rozvoji území. Porozumíte právním, ekonomickým, bezpečnostním a dalším aspektům ochrany životního prostředí na národní, místní i mezinárodní úrovni. Naučíte se skloubit potřeby fungování území s ochranou složek životního prostředí a hodnot přírody a krajiny.


Magisterské studijní obory

Chcete se podílet na řízení bezpečnosti ve vašem regionu? Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a bezpečnostních službách.

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 27 900 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Kriminalistika a kriminologie

obor: Bezpečnostní management

Pokud vás zajímá práce u policie, je Kriminalistika a Kriminologie zaměření, které vám pomůže se na ni připravit. Výuku absolvujete se specialisty v oboru, kteří vás seznámí s kriminalistickými metodami pro zajišťování a vyhodnocování stop a s postupy při vyšetřováním trestných činů.


Kybernetická bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Chcete se podílet na bezpečnosti počítačových a komunikačních technologií? Pokud svou budoucnost vidíte v oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti v ICT, je toto zaměření rozhodně pro vás. Jako absolvent se dále můžete uplatnit na manažerských pozicích v institucích, které se touto problematikou zabývají.


V průběhu studia vás naučíme řešit problémy manažerské teorie a praxe, naučíme vás zpracovat i obhájit projektové studie, vyzkoušíte si i řešení případových studií a manažerských her. Po absolvování oboru Management stoupne vaše cena na trhu práce o velký kus.

 • délka studia: 2 roky
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Strategický management

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Strategický management vás necháme proniknout do kompletního řízení firmy od zpracování podnikatelského plánu, přes řízení společnosti, až po její rozšíření na mezinárodní trhy. Toto komplexní zaměření vás připraví na strategické i operativní řízení společnosti. Uplatníte se na pozicích vrcholových manažerů a připravíme vás na vlastní podnikání.


Management firemních financí

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Management firemních financí nezůstanete u teoretického chápání podnikatelských plánů, rozpočtování a účetnictví. Během studia se zaměříte především na praktické znalosti, díky kterým budete schopni úspěšně reagovat na proměnlivé tendence trhu, a dosahovat tak finanční stability a konkurenceschopnosti.


Management a rozvoj lidských zdrojů

obor: Ekonomika a management podniku

Se specialisty z oboru si projdete nejrůznější metody personální práce, marketing i andragogiku a přijímací pohovory. HR je obor, který se každým dnem posouvá dál, při výuce proto klademe velký důraz na aktuálnost.


Marketing a brand management

obor: Ekonomika a management podniku

Vybudovat takovou značku, jakou je dnes Coca Cola nebo IKEA. Vynikat v marketingovém řízení. Být vždy o krok napřed. To vás naučíme v zaměření Marketing a brand management.


Manažerská psychologie

obor: Ekonomika a management podniku

Klíč k úspěšnému vedení lidí přitom spočívá v porozumění jejich motivům a postojům. V rámci zaměření Manažerská psychologie si prohloubíte dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, naučíte se citlivě řešit konflikty a zvládnete vyjednávání napříč kulturami.

Management cestovního ruchu

obor: Ekonomika a management podniku

Příprava pro výkon manažerských funkcí v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě. V rámci zaměření student získá znalosti z managementu destinace cestovního ruchu, mezinárodního cestovního ruchu a bude schopen řešit konkrétní situace z reálného prostředí sektoru cestovního ruchu.


Speciální pedagogika

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 30 000 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Andragogika - Vzdělávání dospělých

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 26 000 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Resocializační a penitenciární pedagogika

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 30 000 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Potřebujete pomoct s výběrem oboru?

Připravili jsme si pro vás v messangeru chatbota, který vám doporučí obor na míru.

Proč studovat na AMBIS?

Učte se od odborníků z praxe

Předměty u nás vyučují nejen akademici, ale i odborníci, kteří mají zkušenosti s vlastním podnikáním.

Od začátku se studium zaměřuje především na praktické dovednosti, které vás připraví na práci po škole. A pokud jste už s prací začali, budeme vás ve vaší karierní dráze podporovat, nikoliv omezovat.

Zajímají nás individuální záměry našich studentů a jsme jim k dispozici, kdykoliv potřebují poradit.