Vnitřní a další předpisy

 Základní vnitřní předpisy

Statut AMBIS

Studijní a zkušební řád AMBIS

Disciplinární řád školy AMBIS

Řád celoživotního vzdělávání AMBIS

Statut a jednací řád Akademické rady AMBIS

Stipendijní řád AMBIS

Řád Rady pro vnitřní hodnocení kvality AMBIS

Pravidla systému zajišťování kvality AMBIS

Opatření rektorky - aktuálně platná

Opatření rektorky č. 3/2017 - Sazebník poplatků celoživotního vzdělávání

Opatření rektorky č. 17/2019 - Sazebník poplatků LS 2019 - 2020

Opatření rektorky č. 14/2019 - Uznávání předmětů z předchozího studia

Opatření rektorky č. 18/2019 - Organizace zkouškového období v zimním semestru akademického roku 2019/2020

Opatření rektorky č. 20/2020 - Ke snížení rizika nákazy Koronavirem

Opatření rektorky č. 21/2020 - O elektronickém podepisování a doručování

Opatření rektorky č. 22/2020 - Dodatek č. 1 k opatření rektorky č. 7/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Opatření rektorky č. 23/2020 - Organizace zkouškového období v letním semestru AR 2019/2020

Opatření rektorky č. 24/2020 - Ke snížení rizika nákazy Koronavirem - 2

Opatření rektorky č. 25/2020 - Vypůjčování a vracení knih z knihovny v době mimořádného opatření

Opatření rektorky č. 26/2020 - Sazebník poplatků spojených se studiem pro zimní semestr AR 2020/2021

Opatření rektorky č. 27/2020 - Opatření pro pohyb osob v prostorách školy

Opatření rektorky č. 28/2020 - Konání státních závěrečných zkoušek v  době mimořádných opatření

Opatření rektorky č. 29/2020 - Harmonogram AR 2020/2021

Opatření rektorky č. 31/2020 - Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 19

Oznámení rektorky - aktuálně platná

Oznámení rektorky č. 2/2017 - Zákaz používání elektronických přístrojů při atestaci

Oznámení rektorky č. 1/2019 - Spuštění úřadovny a doručování prostřednictvím IS AMBIS

Oznámení rektorky č. 3/2020 - Zrušení opatření rektorky vydaných k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České Republiky

Směrnice rektorky k organizaci vysokoškolského vzdělávání

Směrnice rektorky č. 1/2019 - Pokyny pro zpracování závěrečných prací

Směrnice rektorky č. 2/2019 - Akreditace studijních programů

Směrnice rektorky č. 3/2019 - Jednací řád rady studijního programu

Směrnice rektorky č. 4/2019 - Hodnocení studentů - klasifikace studijních povinností

Směrnice rektorky č. 5/2019 - Postup pro vyjádření kreditního ohodnocení studijní zátěže

Směrnice rektorky č. 6/2019 - Metodické pokyny pro zpracování závěrečných prací

Směrnice rektorky č. 7/2019 - Erasmus

Směrnice rektorky č. 8/2019 - Organizace odborné praxe

Směrnice rektorky č. 9/2019 - Individuální studijní plán

Směrnice rektorky č. 10/2019 - Opatření proti sexuálnímu obtěžování

Směrnice rektorky č. 11/2019 - Metodika hodnocení kvality bakalářských a diplomových prací

Směrnice rektorky č. 12/2019 - Zamezení plagiátorství a obsahové shody

Směrnice rektorky č. 13/2019 - Statut a jednací řád Rady pro spolupráci s praxí

Opatření prorektorky

Opatření prorektorky pro studium č. 1/2019 - Uznávání předmětů Cizí jazyk pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Neveřejné dokumenty

Organizační řád

Manuál – Integrovaný systém řízení