Vnitřní a další předpisy

Základní vnitřní předpisy

Statut AMBIS

Studijní a zkušební řád AMBIS

Disciplinární řád školy AMBIS

Řád celoživotního vzdělávání AMBIS

Statut a jednací řád Akademické rady AMBIS

Stipendijní řád AMBIS

Řád Rady pro vnitřní hodnocení kvality AMBIS

Pravidla systému zajišťování kvality AMBIS

Opatření rektorky - aktuálně platná

OP-R-3_Sazebník poplatků celoživotního vzdělávání

OP-R-14_Uznávání předmětů z předchozího studia

OP-R-21_O elektronickém podepisování a doručování

OP-R-29_Harmonogram AR 2020/2021

OP-R-31_Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 19

OP-R-33_Jmenování hodnotící komise pro Studentskou odbornou soutěž

OP-R-34_Sazebník poplatků spojených se studiem pro letní semestr AR 2020/2021

OP-R-35_Podmínky přijímacího řízení pro AR 2021/2022

OP-R-36_Organizace zkouškového období v zimním semestru AR 2020/2021

OP-R-36_Dodatek_Organizace zkouškového období v zimním semestru AR 2020/2021

OP-R-39_Testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19

OP-R-40_Organizace zkouškového období v letním semestru AR 2020/2021

OP-R-40_Dodatek_Organizace zkouškového období v letním semestru AR 2020/2021

OP-R-41_Sazebník poplatků spojených se studiem pro zimní semestr AR 2021/2022

OP-R-42_Harmonogram AR 2021/2022

Oznámení rektorky - aktuálně platná

Oznámení rektorky č. 1/2021_Vyhlášení soutěže o nejlepší závěrečnou práci na rok 2021

Oznámení rektorky č. 3/2020_Zrušení opatření rektorky vydaných k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České Republiky

Oznámení rektorky č. 1/2019_Spuštění Úřadovny a doručování prostřednictvím IS AMBIS

Oznámení rektorky č. 2/2017_Zákaz používání elektronických přístrojů při atestaci

Oznámení rektorky č. 7/2021_Oznámení o přijímání ke studiu

Oznámení rektorky č. 8/2021_Změna opatření rektorky vydaných k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky

Oznámení rektorky č.9/2021_Změna opatření rektorky vydaných k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky

Směrnice rektorky k organizaci vysokoškolského vzdělávání

VP-R-01_Závěrečné práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

VP-R-01_Příloha č. 1_Metodický pokyn pro zpracování závěrečné práce

VP-R-02_Akreditace studijních programů

VP-R-03_Jednací řád rady studijního programu

VP-R-04_Hodnocení studentů - klasifikace studijních povinností

VP-R-05_Postup pro vyjádření kreditního ohodnocení studijní zátěže

VP-R-07_Erasmus

VP-R-08_Odborná praxe

VP-R-09_Individuální studijní plán

VP-R-10_Opatření proti sexuálnímu obtěžování

VP-R-11_Metodika hodnocení kvality bakalářských a diplomových prací

VP-R-12_Zamezení plagiátorství a obsahové shody

VP-R-13_Statut a jednací řád Rady pro spolupráci s praxí

VP-R-14_Knihovní a výpůjční řád

Opatření prorektorky

OP-PR-03_Výuka cizích jazyků

OP-PR-06_Studium se zaměřením

OP-PR-07_Výuka podle charakteristiky předmětů

OP-PR-08_Odborná praxe při mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19

Metodický pokyn prorektorky k OP-R-31 Opatření k zabránění šíření nákazy COVID 19

Neveřejné dokumenty

Rada studijních programů

Rada pro vnitřní hodnocení

Organizační řád

Manuál – Integrovaný systém řízení