Vnitřní a další předpisy

Základní vnitřní předpisy

Statut AMBIS

Studijní a zkušební řád AMBIS

Disciplinární řád školy AMBIS

Řád celoživotního vzdělávání AMBIS

Statut a jednací řád Akademické rady AMBIS

Stipendijní řád AMBIS

Řád Rady pro vnitřní hodnocení kvality AMBIS

Pravidla systému zajišťování kvality AMBIS

Opatření rektorky - aktuálně platná

OP-R-14_Uznávání předmětů z předchozího studia

OP-R-21_O elektronickém podepisování a doručování

OP-R-32_Sazebník poplatků CŽV

OP-R-33_Jmenování hodnotící komise pro Studentskou odbornou soutěž

OP-R-43_Jmenování etické komise pro výzkum

OP-R-44_Jmenování hodnotící komise Soutěže o nejlepší závěrečnou práci

OP-R-49_Studium příslušníků Armády ČR v případě nasazení na zahraniční vojenskou operaci

OP-R-51_Harmonogram AR 2022/2023

OP-R-51e_Schedule of Academic year 2022/2023 for the study programme of Business Economic and Management

OP-R-55_Sazebník poplatků spojených se studiem pro letní semestr AR 2022/2023

OP-R-55e_Tariff of fees connected with studies in the summer semester of Academic year 2022/2023

OP-R-57_Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024

OP-R-58_Jmenování hodnotící komise školního nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej k 30. ročníku soutěže Manažer roku

Oznámení rektorky - aktuálně platná

Oznámení rektorky č. 1/2019_Spuštění Úřadovny a doručování prostřednictvím IS AMBIS

Oznámení rektorky č. 2/2017_Zákaz používání elektronických přístrojů při atestaci

Oznámení rektorky č. 3/2023_Vyhlášení školního nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej k 30. ročníku soutěže Manažer roku

Směrnice rektorky k organizaci vysokoškolského vzdělávání

VP-R-01_Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

VP-R-01_Příloha č. 1_Metodický pokyn pro zpracování závěrečné práce

VP-R-02_Akreditace studijních programů

VP-R-03_Jednací řád rady studijního programu

VP-R-04_Hodnocení studentů - klasifikace studijních povinností

VP-R-05_Postup pro vyjádření kreditního ohodnocení studijní zátěže

VP-R-07_Erasmus

VP-R-08_Odborná praxe

VP-R-09_Individuální studijní plán

VP-R-10_Opatření proti sexuálnímu obtěžování

VP-R-11_Metodika hodnocení kvality bakalářských a diplomových prací

VP-R-12_Zamezení plagiátorství a obsahové shody

VP-R-13_Statut a jednací řád Rady pro spolupráci s praxí

VP-R-14_Knihovní a výpůjční řád

VP-R-15_Statut a jednací řád Etické komise pro výzkum

Opatření prorektorů

OP-PR-03_Výuka cizích jazyků

OP-PR-05_Studentská rada

OP-PR-07_Výuka podle charakteristiky předmětů

OP-PR-10_Státní závěrečná zkouška

OP-PR-12_Seminární práce

OP-PR-13 Organizace zkouškového období v zimním semestru AR 2022/2023

OP-PR-14_Zaměření volitelných předmětů

Neveřejné dokumenty

Rada studijních programů

Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro spolupráci s praxí

Manuál - Integrovaný systém řízení

Organizační řád

Schémata interních pracovních postupů