Vnitřní a další předpisy

Základní vnitřní předpisy

Statut AMBIS

Studijní a zkušební řád AMBIS

Stipendijní řád AMBIS

Disciplinární řád školy AMBIS

Řád celoživotního vzdělávání AMBIS

Statut a jednací řád Akademické rady AMBIS

Opatření rektorky - aktuálně platná

Opatření rektorky č. 3/2017 - Sazebník poplatků celoživotního vzdělávání

Opatření rektorky č. 8/2018 - Sazebník poplatků AR 2018/2019

Opatření rektorky č. 5/2019 - Organizace zkouškového období v LS AR 2018/2019

Opatření rektorky č. 8/2019 - Sazebník poplatků ZS 2019 - 2020

Oznámení rektorky - aktuálně platná

Oznámení rektorky č. 2/2017 - Zákaz používání elektronických přístrojů při atestaci

Oznámení rektorky č. 8/2018 - Uznávání části studia

Směrnice rektorky k organizaci vysokoškolského vzdělávání

Směrnice rektorky č. 1/2019 - Pokyny pro zpracování závěrečných prací

Směrnice rektorky č. 2/2019 - Akreditace studijních programů

Směrnice rektorky č. 3/2019 - Jednací řád rady studijního programu

Směrnice rektorky č. 4/2019 - Hodnocení studentů - klasifikace studijních povinností

Směrnice rektorky č. 5/2019 - Postup pro vyjádření kreditního ohodnocení studijní zátěže

Směrnice rektorky č. 6/2019 - Metodické pokyny pro zpracování závěrečných prací

Směrnice rektorky č. 7/2019 - Erasmus

Směrnice rektorky č. 8/2019 - Organizace odborné praxe

Směrnice rektorky č. 9/2019 - Individuální studijní plán

Směrnice rektorky č. 10/2019 - Opatření proti sexuálnímu obtěžování

Směrnice rektorky č. 11/2019 - Metodika hodnocení kvality bakalářských a diplomových prací

Směrnice rektorky č. 12/2019 - Zamezení plagiátorství a obsahové shody

Opatření prorektorky

Opatření prorektorky pro studium č. 1/2019 - Uznávání předmětů Cizí jazyk pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Neveřejné dokumenty

Organizační řád

Manuál – Integrovaný systém řízení